Yeni iş kurma

6 Mart 2008 Perşembe

Motivasyon
Girişimcilik motivasyonu iş kurmak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli güçtür. Finansman da dahil olmak üzere diğer etkenler güçlü bir motivasyondan daha anlamlı değildir. Girişimcileri motive eden kaynaklar genel olarak aşağıda sıralanmıştır:Kendi kendinin patronu olma isteğiMevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteğiEmekli vb. gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası Bağımsız yada esnek bir iş ortamına sahip olmak İş fırsatlarını değerlendirme isteği
İş Fikri
Kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci için başarının ilk koşulu başarı potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır. İş fikri belirlenirken, girişimci öncelikle "iş deneyimlerini, ustalıklarını ve becerlerini" göz önüne almalıdır. buna ek olarak "sahip olunan bilgiler" iş fikri kaynağı olabilir. Bilgi, beceri ve deneyimler dışında girişimcilerin iş fikrine çevirdikleri konular fırsatlardır. Piyasada neler olup bittiğini izlemek ve fırsatları sezebilmek girişimcilerin temel özelliklerindendir.
Yapılabilirlik Araştırması
Yapılabilirlik araştırması işin teknik olarak olası olup olmadığının ve eğer yapılabiliyorsa karlı olup olmadığının araştırılmasıdır. Girişimcinin kurduğu işte başarılı olması için öncelikle iş fikrinin başarılı olması gerekir. Bir girişimin başarısı, yalnızca iş fikrinin özelliğine dayanmamaktadır. Kurulacak işletmenin başarısıiş fikrinin, piyasanın, girişimcinin, özelliklerine bağlıdır.Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin, doğru sektör, iş fikri, ölçek, zaman, ortaklar, yer, müşteriler, makinalar vb. faktörlerine sahip olduğundan emin olmalıdır.
Yapılabilirlik araştırmasında aşağıda genel hatları ile verilen sorulara cevaplanmalıdır:
Üretilecek ürün veya hizmet için pazar var mı?
Pazarın büyüklüğü nedir?
Bu pazarın ne kadarına gerçekçi olarak satış yapılabilir?
Üretimde yeterli kalite düzeyini tutturabilmek mümkünmüdür?
Ne kadar yatırım yapmak gerekli?
İşletmede kaç kişi çalıştıracak?
Ne kadar finansman gerekli?
Ne kadar öz kaynak gerekli?
Bu iş girişimciye ne kazandıracak?

İş Planı
İş planı, girişimcinin işi ile ilgili yapacağı araştırma, karar alma, hesaplama gibi çalışmaları kapsayan, düşüncelerini, hedeflerini, planlarını içeren, işini kurarken, kurduktan sonra işini geliştirirken sürekli faydalanabileceği, işini kredi veren kuruluşlara, yatırımcılara tanıtmakta kullanabileceği bir dosyadır.
İş Planı,
Girişimcinin özelliklerini ve hedefleri,
Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını, ortakları,
Hedeflediği piyasanın özellikleri,
Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmaları,
Ürün ya da hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri,
Kuracağı işletmenin teknik sistemleri,
İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi,
İşletmenin tahmini üretim ve satış planları, İşletmenin finansal hareketleri, İşletmenin finansal karlılığı ana başlıklarını içerir.
İş planı hazırlık süreci, girişimcilere planladıkları işlerin hangi özelliklere sahip olduğunu tüm yönleriyle araştırma fırsatı ve zorunluluğu getirir. Bu yönüyle iş planı çeşitli bilgileri içeren bir temel döküman olmanın yanında, gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasını sağlayan bir araçtır. İş planı, finansal kaynak temin araştırmalarında kredi kaynaklarına (bankalara, fon kuruluşlarına v.b) başvuru yaparken, potansiyel ortaklara iş modelini tanıtırken, teşvik programlarına ya da proje destek programlarına başvururken kullanılır.
İş planı, diğer bir yönüyle, girişimcinin kuruluş sonrasında işletmenin ortaya koyduğu gerçekleşme düzeyini ve işlerin nereye doğru gittiğini ölçmek için kullanacağı bir plan altlığıdır. İş planı ile girişimci hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını görme şansına sahip olacak ve gerekli önlemleri alacaktır.İş planı, işletmeleri kurulu olan iş sahipleri için de gerekli ve yararlı bir dökümandır. Mevcut işletmelerin yöneticileri, işletmelerinde yapacakları her türlü yenileme ya da değişiklik projelerinde hedeflerini ve yapacakları işlemleri iş planı ile yazılı planlar haline getirebilirler. Bu kapsamdaki iş planları yöneticilere, işletme içinde ve işletme dışında gerekli yerlere bilgi vermek ve tanıtım yapmak için yararlı olacaktır.

0 yorum: