Türkler iş görüşmesinde anlatma özürlü

23 Mart 2008 Pazar

Dünyanın önde gelen insan kaynakları şirketlerinden Kelly Services tarafından gerçekleştirilen "Global İşgücü İndeksi"nin sonuçları, Türkiye'de iş arayanların büyük bir çoğunluğunun yetenek ve kapasitelerini işverenlere "anlatma özürlü" olduğunu gösterdi.
Her 3 kişiden birinin yüz yüze görüşmeler sırasında nasıl davranması gerektiğini bile bilmediğini ortaya koyan anketin bir diğer ilginç sonucu ise, son işin bulunmasında kullanılan en yaygın yöntemin hâlâ "tanıdık vasıtası" olması.
Kelly Services'in, Türkiye dahil 33 ülkede 115 bin kişinin görüşüne başvurarak hazırladığı "Global İşgücü İndeksi", Türkler'in yaptıkları iş görüşmelerine yönelik çok önemli verileri ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kelly Services Türkiye Genel Müdürü Taylan Kovanlıkaya, Türk insanının işveren karşısında kendini yeterince ve doğru şekilde ifade edemediğini vurguladı.

Önceki maaş doğru söylenmiyor
Türkiye'den bin 723 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de iş başvurusu yapanların büyük bir çoğunluğu özgeçmişlerini doğru biçimde sunamadıklarını düşünüyor. Araştırmaya göre, işe alınanlardan yüzde 46'sı hazırladıkları özgeçmişlerinin kendilerini işverene en doğru biçimde yansıttığından emin olurken, yüzde 39'u özgeçmişlerinin kendilerini ifade etmediğini düşünüyor. Yüzde 15'i ise bu konuda kesin bir düşünce ortaya koyamıyor.
Araştırma sonuçlarının en ilginç yanlarından biri ise, dürüstlükle ilgili. Adayların yüzde 14'ü CV 'lerinde ya da iş görüşmesi sırasında dürüst olmadıklarını kabul ediyor. İş görüşmesinde söylenen en büyük yalan da, önceki işe ait maaşın şişirilmesi. Katılımcıların yüzde 68'i yüz yüze iş görüşmesi sırasında başarılı olduklarını söylerken, yüzde 14'ü başarısız olduklarını, yüzde 18'i ise emin olmadıklarını ifade ediyor.

İşverenin adil olmadığı düşünülüyor
Ankette işverenler de, iş görüşmesi sırasında adaylara karşı davranışlarından dolayı eleştiri oklarına hedef oldu. Ankete katılanların yüzde 30'u görüşmeler sırasında kendilerine adil davranıldığına inanırken, yüzde 57'si sadece "bazen", yüzde 13'ü ise hiçbir zaman adil davranılmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 55'ine göre iş bulma sürecinin en zor yanı ise, "cevap beklemek". Bu soruya yüzde 17'si "iş aramak", yüzde 16'sı "görüşmeye katılmak", yüzde 6'sı "başvuru formu doldurmak" ve yine yüzde 6'sı "özgeçmiş hazırlamak" olarak cevap veriyor.
Ankette bir kişinin işe uygunluğunu en iyi gösteren faktörler de incelendi. Katılımcılara bir işe uygunluğun en iyi göstergesi olan tek bir özellik belirtmeleri istendiğinde yüzde 42'si "deneyim" derken, yüzde 24'ü "tavır ve kişilik" yanıtını verdi. Son işin bulunmasında kullanılan en yaygın yöntem sorulduğunda katılımcıların yüzde 32'si "tanıdık vasıtasıyla", işe başladıklarını ifade etti. Türkiye, bu oranla 33 ülke arasında da birinci sırada yer aldı.
Katılımcıların yüzde 56'sı özgeçmişlerini online veritabanına gönderdiklerini belirtirken bu katılımcıların yüzde 60'ı bunun karşılığında yeterli cevap alamadıklarından yakınıyor.

Her dakikayı değerlendirmek gerekiyor
Araştırmanın iş arayan Türklerle ilgili çok çarpıcı sonuçları ortaya çıkardığını belirten Kelly Services Türkiye Genel Müdürü Taylan Kovanlıkaya, Türk insanının işveren karşısında kendini yeterince ve doğru şekilde ifade edemediğinin altını çiziyor. Adaylara da tavsiyelerde bulunan Kovanlıkaya, şunları söylüyor: "Adaylar iş başvurusu sırasında, çoğunlukla kendilerini anlatmak için çok kısa süreli fırsatlar elde ediyor. Bu nedenle her dakikayı sonuna kadar çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bu da adayların iyi yazılmış bir özgeçmişe (CV) ve güçlü yönlerini açık biçimde ifade edebilme becerisine sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, özellikle çalışma alanıyla ilgili deneyimin ve geçmiş tecrübelerin belirtilmesi artı değer kazandırıyor. Bu nedenle adayların görüşmeden önce ilgili kuruluş hakkında bazı detayları öğrenmeleri yararlı olur."
Başvurularda internetin yaygın kullanımına dikkat çeken Kovanlıkaya, "İnsanlar online olarak işe başvurma konusunda kendilerine güveniyor ancak işverenlerin bu başvuruları cevaplama konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor" diyor.
Türkiye tanıdıkla iş bulmada dünya birincisi


Türkiye 32 %
Porto Riko 21 %
Amerika 25 %
İtalya 16 %
Fransa 18 %

Referansgazetesi

0 yorum: