KOSGEB DEĞİŞİYOR

14 Mart 2008 Cuma

KOSGEB'i yeniden yapılandıran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2008 yılında KOBİ'lere 110 milyon YTL geri dönüşsüz, 46 milyon YTL geri dönüşlü bütçe ayırdı. Bakanlık bütçenin bir kısmıyla yaklaşık 450 milyon YTL'lik kredi kullandırmayı hadefliyor

KOBİ’ler ihya olacak

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, yeni süreçte proje bazlı hizmet vereceklerini ve KOBİ’lere balık tutmayı öğreteceklerini söyledi.
35 işletme geliştirme merkezi, 20 teknoloji geliştirme merkezi, 77 sinerji odağı ve ülke genelinde 67 ilde teşkilatlanan KOSGEB’te devrim niteliğinde düzenlemeye gidiliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, kalıcı, sonuç almaya odaklı değişim yapacaklarını belirterek, “KOSGEB’in, yetkili organı İcra Komitesi’nin Aralık ayında yaptığı toplantıda, önemli kararlar aldık. Bu çerçevede, KOSGEB’i baştan aşağı yeniden yapılandırıyoruz. Yapılandırmaya dönük eylem planımızın ana fikri, KOBİ’lere ‘balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir.’ Bunu yapabilmek için öncelikle kurumun hiyerarşik yapısında, görev ve fonksiyonlarında değişiklikler yaptık” dedi.
Çalışmaları yaparken KOSGEB’in 17 yıllık tecrübesini de göz önüne aldıklarını duyuran Zafer Çağlayan, şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğim günden itibaren KOSGEB’in aksayan organizasyon yapısı ve personel politikalarının ıslah edilerek yeniden yapılandırılmasını, bu ülkenin ve KOBİ’lerin geleceği açısından birinci öncelik olarak belirledim. Zira, etkin bir organizasyon ve personel politikasına sahip KOSGEB, ülkenin en ücra köşesinde yer alan KOBİ’lere bile hizmet götürmek konusunda sıkıntı çekmeyecek kapasiteye ulaşacaktır.”

Koordinasyonsuzluk düzeltilecek

KOSGEB’te temel sorunu merkez ile taşra arasındaki koordinasyon eksikliği olarak açıklayan Bakan Çağlayan, etkin bir koordinasyon sağlamak üzere sahada faaliyet gösteren 35 İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü (İGEM) ve 20 Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nün (TEKMER) koordinasyonunun sağlanması ve takibi için iki yeni daire başkanlığı kurduklarını açıkladı.
Kurulan KOBİ Araştırma Dairesi ile, KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapılmasını ve KOBİ'lerimize yol haritası çıkarılmasını temin ettiklerini ifade eden Çağlayan, yenilikleri şöyle aktardı: “KOSGEB kariyer sistemini yeniden düzenleyerek uzmanlaşmaya dayalı yeni bir sistem getirdik. KOBİ Uzmanlığı ihdas ettik. Ayrıca 25 olan unvan sayısını 16’ya, müdürlük, daire başkanlığı ismi altında faaliyet gösteren toplam 34 birimi de 30’a düşürdük. İcra Kurulu kararıyla yapmış olduğumuz bu düzenlemeleri kalıcı hale getirmek için öncelikle, 12 Nisan 1990 tarihli KOSGEB kuruluş kanununu ele almış bulunmaktayız. Kuruluş kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlıklarını başlattık. Kanunla beraber gerekli yönetmeliklerin çıkarılması için de çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede 8 yönetmeliğin revize edilmesi, 1 yönetmeliğin iptali ve 2 yeni yönetmelik ihdası söz konusudur. KOSGEB Destek Modelleri’nin planlandığı ve geliştirildiği birimler olan 8 adet Araştırma Merkezi, daha fonksiyonel, yatayda ve dikeyde daha organize olacak şekilde yapılandırılmıştır.”

Kaynaklar etkinleşti

Yeniden yapılandırılma sürecinin bakanlığa ekstra yük getirmediğini ifade eden Çağlayan, iyileşmeyle birlikte kaynakların daha etkin kullanılmasının sağlandığını ifade etti. Çağlayan, “KOSGEB’in KOBİ’lerin ihtiyaçlarını, potansiyellerini belirlemesinde gözü kulağı konumunda olan Bölge Sanayi Geliştirme Merkez Müdürlükleri (BSGM) ile İşletme Geliştirme Merkez Müdürlükleri’nin (İGEM) fonksiyonlarını birleştirdik ve İşletme Geliştirme Merkez müdürlüğü olarak faaliyetlerini devam ettirmesini sağladık. Bunu yaparken, aynı ilde faaliyet gösteren merkez müdürlüklerini, merkez müdürlüğü olmayan illere taşıdık. Böylece destek ağını yeni harcama yapmadan hatta tasarruf sağlayarak yaygınlaştırdık” diye konuştu.

KOSGEB’ten KOBİ’ye 450 milyon YTL kredi

KOSGEB’in 2008 yılı bütçesinde; 110 milyon 55 bin YTL geri dönüşsüz, 46 milyon 786 bin YTL geri dönüşlü destek bütçesi bulunuyor. 110 milyon 55 bin YTL’lik geri dönüşsüz destek bütçesinin 55 milyon YTL’lik miktarı KOBİ’lere kredi faiz desteği olarak sağlanacak. Çağlayan, 55 milyon YTL kredi faiz desteği ile KOBİ’lere 2008 yılı içinde yaklaşık 450 milyon YTL’lik kredi kullandırmayı öngördüklerini söylüyor. Çağlayan, ayrıca; orta yüksek ve ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat yapan, yenilikçi, istihdam yaratan bin adet KOBİ’nin yatırım projelerine, işletme başına olmak üzere yaklaşık 100 bin YTL’lik kredi faiz desteği ve 10 bin YTL’lik diğer KOSGEB Destekleri sağlanacağını duyuruyor.

Destekler artacak

KOSGEB, 2007 yılında 11 bin 733 KOBİ'ye; eğitim, danışmanlık, teknoloji geliştirme ve yenilik, kalite geliştirme, bilişim, pazar araştırma ve ihracatı geliştirme, uluslararası işbirliği geliştirme, girişimcilik, bölgesel kalkınma ve finansman ana başlıkları altında toplam 193 milyon YTL destek sağladı. Yine KOSGEB'in 2007 yılında sağladığı; İhracat Destek Kredisi, İstihdam Destek Kredisi, Deri Sektörü OSB'ye Taşınma Destek Kredisi, Gıda Sektörü Makine Teçhizat Destek Kredisi ve E-KOBİ Bilişim Kredisi ile KOBİ'ler için toplam 1 milyar 243 milyon YTL'lik kredi hacmi yaratıldı.
Çağlayan, 2007 yılında KOSGEB vasıtasıyla 12 bin 706 işletmeye toplam 165 milyon YTL'lik kredi verildiğini, 1 milyar 243 milyon YTL'lik kredi hacmi yaratıldığını belirterek söz konusu desteklerin önümüzdeki yıl içinde de artarak devam edeceğinin altını çizdi. KOSGEB’nin KOBİ’lere kaynak yaratmak için Kredi Garanti Fonu sistemini Türkiye’ye getirdiğini hatırlatan Çağlayan, “Kredi Garanti Fonu, KOBİ'lerin geliştirilmesi ile teminat ve kefalet problemlerini çözme konusunda çok önemlidir. Kredi Garanti Fonu A.Ş. bugüne kadar bin 200 işletmeye kredi garantisi vermiştir. Bu, önemli bir rakam olmakla birlikte, işletme sayımızla karşılaştırıldığında maalesef çok düşük kalmaktadır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için, 2008 yılında Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin sermayesini yükseltip, sağladığı teminat miktarı ve teminat sağlanan işletme sayısını artırmayı, illerde şube açarak, KOBİ'lere daha rahat ve yerinde hizmet vermeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

KOSGEB, savunma sanayini destekleyecek

KOSGEB desteklerinin 2008’de sektörel ve proje bazlı olacağını ifade eden Çağlayan, 2008 itibariyle sektör ve projelerin desteklenmesi hususunda ilk aşamada; KOBİ’lerin kamu alımlarındaki payının artırılmasını sağlayacaklarına açıkladı. Bu noktada ilk aşamada savunma sanayine önem verileceğinin altını çizen Çağlayan, Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi kapsamında sektörel bazda teknoloji tabanlı oluşumlar ve etkinliklerin destekleneceğine işaret etti.
Yenilikçi proje yarışmalarının düzenleneceğini duyuran Çağlayan, beklenen gelişmeleri şöyle özetledi: “Orta ve ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım projeleri desteklenecek. AB program ve projelerinden optimum düzeyde yararlanılması sağlanacak. KOBİ’lerin enerji verimliliği konusundaki yenilikçi ve geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin yatırım projeleri desteklenecek. Pilot proje olarak havacılık ve gemi inşa yan sanayi sektörlerinde kümelenme projesi yapılacak.”
Sektörel ve proje bazlı destek sağlama stratejisinin; mikro ve küçük işletmelerin göz ardı edilmesine vesile olacağı eleştirilerini de yanıtlayan Çağlayan, şöyle konuştu: “Biz, verilecek desteklerin bölgesel ve sektörel bazda olması, öncelikle de Ar-Ge ve inovasyon bazlı KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca girişimci potansiyelimizin sahaya çıkartılması da son derece önemli. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde buna dönük desteklerimiz olacak. İstihdamın beşiği olan bu işletmelerimize istihdam desteği vermeye de devam edeceğiz. KOBİ’lerimize, onların katma değerdeki paylarının yükseltilmesine yönelik olarak ihracat desteği verilmesine yönelik faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz. Bu anlamda sektörel ve proje bazlı destek sağlamak mikro ve küçük işletmelerin bu destekleri kullanımını engelleyici bir durum oluşturmamaktadır.”

KOSGEB'te 2007 yılı kredilerinin dağılımı:

- 5.255 işletme İhracat Kredisi’nden yararlandı, sağlanan 24 milyon YTL'lik destekle 632 milyon YTL kredi hacmi yaratıldı.- 6.800 işletme İstihdam Kredisi'nden yararlandı, sağlanan 124 milyon YTL'lik destekle 562 milyon YTL kredi hacmi yaratıldı, 26 bin 124 kişiye istihdam oluşturuldu.- Deri sektörü OSB’ye Taşınma Destek Kredisi'nden 103 işletme yararlandı, verilen 4 milyon YTL'lik destekten 12 milyon YTL'lik kredi hacmi oluşturuldu.- Gıda Sektörü Makine Teçhizat Kredisi'nden 396 işletme yararlandı, verilen 12 milyon YTL’lik destekle 35 milyon YTL kredi hacmi oluşturuldu, söz konusu işletmelere 750 yeni makine ve bin 500 yeni istihdam olanağı sağlandı.
www.kobi-efor.com.tr

0 yorum: