İşsizlik Oranları Arttı

17 Mart 2008 Pazartesi


Türkiye'de Aralık 2007 dönemi itibarıyla işsizlik oranı, yüzde 10,6 olarak hesaplandı.
Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5 düzeyinde bulunuyordu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, “Kasım-Aralık 2007-Ocak 2008” dönemini kapsayan “Aralık 2007” sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 46,2 olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12,2, kırsal kesimde yüzde 8,1 olarak belirlendi.
2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.
Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.
İstihdam 315 bin kişi azalırken, işsiz sayısı 10 bin kişi eksilerek 2 milyon 436 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 20,6’ya çıktı.
Tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 13 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 20,6’ya çıktı.
İstihdam 315 bin kişi azalarak 20 milyon 443 bine inerken, işsiz sayısı 10 bin kişi azalarak 2 milyon 436 bin oldu. İşgücüne katılma oranı 1,3 puan düşerek yüzde 46,2’ye geriledi. İstihdam oranı da aynı oranda azalarak yüzde 41,2’ye geriledi.


İŞSİZLİK ORANI KENTTE AZALIRKEN KIRSALDA ARTTI


Türkiye genelinde işsiz sayısı, geçen yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 bin kişi azalarak 2 milyon 436 bin kişiye indi.
İşsizlik oranı ise 2006'nın aynı dönemine göre 0,1 puan arttı ve yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 12,2, kırsal yerlerde de 0,6 puan artışla yüzde 8,1 oldu.
Aralık 2007 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 20,6 olarak hesaplandı. Bu oran 2006 yılının aynı dönemde yüzde 20,3 idi.
Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 13 olarak gerçekleşti.
Bu dönemdeki işsizlerin 74,9'u erkek nüfustan oluşurken, işsizlerin yüzde 57,8'i lise altı eğitimli durumda bulunuyor.
Bunların yüzde 27,4'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, işsizlerin yüzde 83,7'i daha önce bir işte çalışmış durumda.
Bu dönemde istihdam edilenlerin ise yüzde 75,3'ü erkek nüfustan oluşurken, bunların yüzde 60,5'i lise altı eğitimli durumda.
İstihdam edilenlerin yüzde 59,9'u ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27,8'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 12,3'ü ücretsiz aile işçisi konumunda.
TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, Aralık döneminde 2006 yılının aynı dönemine göre 3,7 puanlık azalışla yüzde 43,4 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, 2006'nın aynı dönemine göre tarım sektöründeki kayıt dışılık yüzde 87,9'dan yüzde 85,4'e, tarım dışı sektörde de yüzde 32,7'den yüzde 30,1'e geriledi.


İŞ GÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ


Aralık 2007 döneminde iş gücüne katılım oranı ise önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalma ile yüzde 46,2 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde 0,8 puanlık azalışla yüzde 70,2, kadınlarda ise 1,9 puanlık azalma ile yüzde 22,6 olarak ölçüldü.
Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 1,1 puanlık azalmayla yüzde 44,4, kırsal yerlerde ise 2 puanlık azalışla yüzde 49,2 oldu.
Toplam iş gücünün yüzde 17,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluştururken, lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 44,8, yüksek öğretim mezunlarında bu oran yüzde 77,5 olarak hesaplandı.
Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 70 iken, kadınlarda bu oran yüzde 18,9 oldu.
Yüksek öğretim mezunlarında, erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 83,4, kadınlarda yüzde 68,4 olarak ölçüldü.
Aralık 2007 döneminde iş gücü dışında olanların yüzde 37,8'i daha önce bir işte çalıştı.
Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (10 milyon 90 bin kişi) yüzde 30,8'i emeklilik, yüzde 12,2'si mevsim gereği, yüzde 17,2'i sağlık nedeniyle, yüzde 8,6'sı evlilik, yüzde 5'i işten çıkartılma/iş yerinin kapanması, yüzde 4,5'i işinden memnun olmama ve yüzde 21,7'si diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.
İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ
Geçen yılın Aralık döneminde 927 bin kişi; işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olarak kayıtlara geçerken, bunların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 4,5 oldu.
İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32,4'ü 25-34 yaş grubunda. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28,6'si sanayi, yüzde 42,7'si hizmetler, yüzde 18'i inşaat sektöründe, yüzde 10,7'si ise tarım sektöründe.
Mevcut işsizlerin yüzde 13,7'sini (335 bin kişi) bu dönemde
işten ayrılanlar oluşturdu.

Hurriyet

0 yorum: