İnovasyon, Fark Yaratan Yaratıcılık

3 Mart 2008 Pazartesi

Son yıllarda "inovasyon"dan çok sık söz edilir oldu. Eczacıbaşı grubu bu yabancı deyimi "fark yaratan yaratıcılık" diye Türkçeleştiriyor. Ve de Eczacıbaşı grubu tarafından sekiz yıldır aralıksız olarak "inovasyon" yarışması düzenleniyor. Önceki günlerde 2006 yılı yarışmasının sonuçları açıklandı. Gruba dahil 10 kuruluşun 29 projeyle katıldığı yarışmada en yaratıcı ürün/hizmet ödülünü, "sıçratmayan pisuvar" projesiyle Eczacıbaşı Yapı Gereçleri bölümü kazandı. Bülent Eczacıbaşı daha önceki yarışmalara katılan 144 projenin uygulamaya konulduğunu açıkladı.
İnovasyon, ekonomik veya toplumsal değer yaratmaktır. Ürünlerde, hizmetlerde, iş yapış yöntemlerinde yapı yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık, yenilikler bütünüdür. İnovasyon verimliliği artırır. Pazarın büyümesine yol açar. Kuruluşların kârını ve rekabet gücünü artırır. Sonuçta hem kuruluşlar hem ülke ekonomisi kazanır. OECD tespitlerine göre, 1970 ve 1995 yılları arasında gelişmiş ekonomilerde büyümenin yarıdan fazlasının kaynağı inovasyon olmuştur. İnovasyon verimi ve rekabeti artırmış, ülkelerde yaşam standardının yükselmesinin yolunu açmıştır.
Fark Yaratan Kazanıyor
Günümüzde ekonomi politikalarının öncelikleri:
1) Büyümenin hızlandırılması,
2)Küresel piyasalarda rekabet gücünün artırılması ve
3) İnsanların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. İnovasyon yeni ürünler yaratılmasına, verimliliğin artmasına, küresel pazarlarda rekabet gücünün büyümesine, ekonomilerin ve dolayısıyla refahın tırmanışa geçmesine imkân veriyor.
İnovasyon bizler için yeni bir kavram. Ne olduğunun ve öneminin anlaşılabilmesi için bu konuda yazılanlardan, söylenenlerden bazı aktarmalar yapacağım. İnsanların kafalarında aile, okul eğitimleri, hayat tecrübeleri sonucu belli kalıplar, belli davranış biçimleri oluşur. İnsanların bu kalıplardan, bu davranış biçimlerinden (insanların sahip oldukları paradigmalardan) çağın ve günün değişen koşullarına geçiş yapabilmeleri çok zordur. Fakat paradigmalardan kurtulmayı beceremeyenler, geçiş yapamayanlar kaybeder. Becerenler kazanır.
Kalıba Bağlanan Kaybediyor
>> İnovasyon her alanda radikal değişikliği, iyileştirmeyi hedef alır. Ekonomik olarak daha çok ürünlerde ve özellikle teknoloji ağırlıklı ürünlerde inovasyonun önemi büyüktür.
>> İnovasyonu 4 başlıkta toplamak, anlatımda kolaylık sağlar:
1) Ürün İnovasyonu: Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş, iyileştirilmiş bir mal ve hizmetin pazara sunulmasıdır.
2) Süreç İnovasyonu: Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş, iyileştirilmiş üretim veya dağıtım yöntemleriyle, tekniklerde, ekipmanlarda, yazılımda değişimin sağlanmasıdır.
3) Pazarlama İnovasyonu: Ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlamada önemli değişikliklerle pazarlamaya yeni ve farklı bir yön verilmesidir.
4) Organizasyon İnovasyonu: Kurumların çalışmasında, işyeri organizasyonunda, dış ilişkilerde farklılığı yaratmaktır.
Babadan kalma usullerle verimi artırmaya, pazarları büyütmeye imkân kalmadı. Küresel pazarda var olabilmek için (hatta iç pazarda, yabancıların rekabetine dayanabilmek için) "inovasyon"a önem vermeye mecburuz.
Kaynak: Milliyet Gazetesi
Güngör URAS
Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı

0 yorum: