Yatırım Yapılabilecek Alanlar

3 Mart 2008 Pazartesi

Pazarlama, teknolojik gelişme­lerin de etkisiyle giderek yep­yeni bir boyut kazanıyor. Kitle­sel pazarlamadan bireysel pa­zarlamaya dönüş de; şirketleri ve yeni girişimcileri bu alanda fikirler geliştirmeye zorluyor. Şirketler, ileri teknoloji ile ihtiyaçları birebir karşıla­maya yönelik daha akıllı sistemler geliş­tirmeye çalışıyor. Ancak bunların yeter­li olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil.
Bu nedenle teknoloji ve internet, gıda, enerji, kentleşme gibi mega alan­ların yanı sıra, tüm dünyada bazı gös­tergelerin işaret ettiği sektörlere dikkat çekmekte fayda var. Örneğin sağlık sek­törü... Yapılan araştırmalara göre gelecek 12 yılda dünya nüfusunun yarısı, minimum sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasından dahi yoksun kalacak. Bu du­rum, sağlık alanında yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor. Son yıllarda me­dikal ürün ve sağlık hizmetlerinin yatırımcıları çekmesinin önemli nedenle­rinden biri de bu göstergeler zaten...
Sağlık son yıllarda daha da önem kazanan bir kavram haline gelirken, tüketicilerde yaşamın her alanda mümkün olduğu ölçüde sağlıklı koşullar oluşturmaya yönelik uğraşlarda artıyor. Bunu, gıda ürünleri ve organik pazardaki gelişmelerden gözlemlemekte mümkün. Bir taraftan sağlık kaygısı ile doğala dönüş isteği diğer taraftan artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik ileri teknoloji uygulamaları son yıllarda çevresel bir takım sektörlerinde gelişmesine neden oldu atıkların değerlendirilmesi de bu dönemde büyük önem kazandı. Bu alandaki çalışmaların giderek artan bir ivme ile sürmesi bekleniyor.
Pazarı Okumak
Tüm bu gelişmelerin ışığında, giri­şimcilerin içinde bulundukları toplum da pazarın ihtiyaçlarını çok iyi okuma­ları gerekiyor. Okuduğunu yorumla­mak ve bir iş fikrine dönüştürmek de ayrı bir beceri konusu"… Artık, eskinin işadamlarının yaptığı gibi sadece için­de bulunduğunuz piyasayı koklayarak ve önsezilerinizle hareket etmeniz mümkün değil. Pazarı yeterince tanı­madan, dünya trendlerini takip etme­den kuracağınız işletmenin uzun ömürlü olması, sadece çok şanslı olduğunuzu gösterir...
Bunun için uymanız gereken bazı kurallar var. Bunlar; pazarı araştırmak, görülen veya hissedilen trendleri göz­lemleyip yorumlamak, teknolojik gelişmeleri izlemek, trendlerdeki kırılmala­rı dikkate almak, yani trendlerin ger­çek hayata geçişte nasıl şekilleneceğini gözlemlemek ve ona göre pozisyon al­mak olarak özetlenebilir. İş fikrinizi tüm bu süreçlerin ardın­dan geliştirmeniz ve hayata geçirmeniz mümkün. Buna göre hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında 2008 yılında yıldızı parlamakta olan sektörler ve iş alanlarını şöyle sıra­ladık:
Organik Ürünler
Bu alanda tüke­tici talebine bağlı olarak bayilik ve franchise veren işletmelerin sayısı artıyor. Şirketler pazardaki paylarını artır­mak amacıyla sürekli yeni kanallar ge­liştiriyor. Bu arayış, yeni girişimcilere de fırsat yaratıyor. Ayrıca, pazarın gıda ötesinde yeni ürünlerle tanışması da bugün ve orta vadeli gelecekte sektöründe yatırım potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Sağlık, en fazla yatırım alan ve alacak olan sektörlerden biri de sağlık. Bu alandaki gelişme sağlık sektörünü çalışacak personele yönelik eğitim hiz­metlerini de gündeme getirecek. Sade­ce hastane ve klinik yatırımları değil, medikal ürünler, evde bakım ürün ve hizmetleri de sektörün potansiyel vade­den alanları arasında bulunuyor. Eğitim İstihdam, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri. Bununla birlikte kalifiye eleman eksikliği, şirket­lerin sıkça vurguladığı bir konu. Özel­likle ara eleman yetiştirmeye yönelik olarak eğitim faaliyetlerinin orta dönemde gelişmesi bekleniyor. Enerji dünya genelinde gelecek 10 yıl boyunca enerji sektörünün her yıl yüzde 3 oranında büyümesi bekleniyor. çevresel koşullar nedeniyle bu sektör­de ciddi bir yapısal değişim yaşanıyor. Alternatif kaynaklar ise yatırımcılara ciddi fırsatlar sunuyor. Çevre Dönemin en önemli gün­dem konularından biri de çevre. Tüm dünyada bu alanda atılan adımlar, hazırlanan raporlarla belirlenen ihtiyaç­lar, yeni girişimcilere iş alanları yaratı­yor. Dönüşüm, bunlardan biri. Orta va­dede bu konudaki gelişmelerin sürme­si, çevreye duyarlı yeni sistemlerin ge­liştirilmesi, tüketicinin bu konuya olan duyarlılığı ile paralel olarak gelişecek. Güvenlik terör olayları, internet sitelerinde hacker’lara karşı alınmaya çalışılan önlemler, güvenliği dünya gündeminde tutuyor. Tehditler sürdü­ğü sürece bilgi güvenliği, müşteri gü­venliği, altyapı güvenliği, kimlik güven­liği, işletme, sokak, bina ve- kişisel gü­venlik hizmetleri gelişmeye devam eden alanlardan olacak gibi görünü­yor. Bu da girişimcilere yeni iş alanları anlamına geliyor.
Telekomünikasyon
Bu alandaki re­kabet, çevresel hizmetlere doğru kayma gösteriyor. Bu hizmetlerin outsource edilmesiyle, birçok küçük işletme büyük telekom şirketlerinin servis sağlayıcısı konumuna dönüşüyor. Bu da bu işlet­meler’ için önemli bir pazar demek. Bu hizmetler gelişmeye devam edeceğin­den, telekomünikasyondaki yeni fikirler kazanç getirmeyi sürdürecek.
Yazılım
Yazılım ihtiyacı her alanda artıyor. Bu alanda da ihtiyacı birebir karşılamaya dönük uygulamalar gündeme geliyor.
Kaynak: Ekonomist Gazetesi
kobifinans

0 yorum: