Yöneticinin el kitabı

14 Mart 2008 Cuma

İş dünyasında, sıradan çalışanlarla olağanüstü başarılar kazanan kurumlar hakkında anlatılan hikayeler oldukça yaygındır. Bu tür kurumların yöneticileri, örgütlerinin sergilediği yüksek performansın sırrı kendilerine sorulduğunda, alçakgönüllülükle “Biz şanslıyız, en iyi elemanlar bizde” diye cevap verirler.


Gerçekte, iyi performans yakalama konusunda şansın etkisi oldukça küçüktür. Bu kurumların, çalışanları gerektiği gibi motive edebilen ve yönlendirebilen iyi yöneticilerin elinde olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Yöneticiler, başkalarının çabalarını yönlendirerek örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar. Yönlendirme, yöneticinin önemli bir fonksiyonudur.


Yönetici yönlendiricidir

Yönetici, örgüt dahilinde yapılması gereken işlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Yönetici, önce örgütün neler yapacağını planlar, daha sonra da bu işlerin yapılması için gereken kaynakları örgütler. Planlama ve örgütlemeden sonra, planların hayata geçirilmesini sağlayacak kişi yine yöneticisinin kendisidir, tabi diğer çalışanları bu planların gerçekleştirilmesi gerekliliğine ikna edebilirse. Yönetim, kaçınılmaz şekilde başkalarının çabalarını yönlendirerek belli işlerin yürütülmesi anlamını taşır.

Yapılacak iş ister lamba montajı, ister yeni bir ürün geliştirme veya bir binanın inşa edilmesi olsun, yönetici bunu tek başına gerçekleştiremez. Planının hayata geçirilmesini sağlamak için, çalışanların tavır ve davranışlarını yönlendirmeleri ve çabalarını belli bir doğrultuda vermelidir.
Kaynak: “Yeni Yöneticinin El kitabı-Yönetim Fonksiyonları” Brad Lee Thompson Hayat Yayınları

0 yorum: