ÇALIŞAN KİŞİNİN GÖZÜ DIŞARDA OLMAMALI!!

28 Şubat 2008 Perşembe


Çalışanın, işyerine bağlanamaması, gözünün devamlı olarak dışarıda olması, daha iyi bir imkân bulduğunda işyerini değiştirmeye hazır bir bekleyiş içinde işe gelip gitmesi, 'iş etiği' bakımından yanlıştır.Bu gibi gözü devamlı dışarıda olan çalışanların işyerine yararlı olmaları, işlerinde verimli ve başarılı olmaları imkânsızdır.Acaba çalışanların neden gözleri devamlı dışarıda olur? Neden çalıştıkları yere bağlanacak yerde, başka bir işyerine atlama arayışına girerler?Tabii ki işyerinde çalışanların 'özel durumları' olabilir. İşyerinin yapısı ile uyumsuzluk duyabilirler. Üstleri ve altlarıyla uyumsuzluk içine girebilirler. Çalışma şartlarından memnun olmayabilirler. Bunlar özel durumlardır.
Özel kariyer planlamasıAma bir işyerinde çalışanların çoğunun gözü dışarıda ise, bunun nedeninin araştırılması gerekir. Bir işyerinde çalışanların çoğunun gözünün dışarıda olması çalışanlar kadar işverenin de iş etiği konusundaki yanlış davranışından kaynaklanabilir.Günümüzde kariyer planlaması diye adlandırılan çağdaş bir sevk ve idare yöntemi olmasına rağmen, birçok işveren çalışanlar için genel ve özel kariyer planlamasına önem vermemektedir.Genelde işveren, çalışanın görev ve sorumluluğunu ve ücretini işe kabul sırasında belirledikten sonra, görev ve sorumluluk ve de ücret konularıyla bir daha ilgilenmemektedir.
Etik sorumlulukGenelde çalışan işe girerken belirlenen görev ve sorumluluk sınırının ötesine geçememekte, ücreti yaptığı işe, görev ve sorumluluğuna ve başarısına göre bir değişim gösterememektedir.Bu çerçevede çalışan, mesleğinde, görev ve sorumluluk alanında daha ileri adım atabilmenin, ücretini artırabilmenin tek yolunun, bir başka işyerine geçmek olduğunu düşünmeye başlamaktadır.Bu noktada acaba etik sorumluluk işverende midir, yoksa çalışanda mıdır? İşveren iş etiği bakımından kariyer planlamasına özen gösterse, çalışan, görev ve sorumluluğunun zaman içinde nasıl değişeceğini, ücret yapısının ne olacağını bilebilse acaba gene de başka işyerlerine geçmek için fırsat kollar mı?Kurum kültürü denilen yapı içinde çalışanın, çalıştığı kurumu benimsemesi, uzun dönemli bir kontrat ile işyerine kendini bağlı hissetmesi ancak çalışanın önünü görmesi ile mümkün olabilir.
Başarı ölçüsüÇalışanın önünü görmesini sağlayacak olan ise işverendir. İşveren bunu kariyer planlaması ile yapacak, çalışan başarısı ölçüsünde işyerlerinde ne görev ve sorumluluklar ve ne ücret alabileceğini bilecek, görecektir.Bunlar olmaz ise, çalışan ancak iş değiştirdikçe, daha üst görev ve sorumluluk isteyen bir işe sahip olabilirse, daha yüksek ücret imkânına kavuşabilir ise, ne kadar iş değiştirirse değiştirsen çalışanın gözü devamlı dışarıda olacaktır.Gözü devamlı dışarıda olanların çalıştığı işyerlerinde çalışma barışı, huzur olmayacak, çalışanlardan verim sağlanamayacak, çalışma sürelerinin kısalığı karşısında devamlılık, kurumsallaşma konusunda sorunlar yaşanacaktır.


milliyet

0 yorum: