YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

15 Ocak 2008 Salı

Bu desteğin kullanılabilmesi için; Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlığı Desteği veya Genç Girişimci ya da Genel Girişimcilik eğitim programlarından başarı ile mezun olunmuş ve yapılabilirlik etüdü ve iş planının başarı ile hazırlanmış olması gerekir.
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı İşletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile destek başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde işletmesini kurmuş olan Yeni Girişimcilere destek verilmesidir.
Yeni Girişimcilerin, destek sözleşmesi tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurmaya yönelik başlangıç giderleri ile makine-teçhizat ve donanım giderlerini karşılamaya yönelik destekleri kapsar.
Bu desteğin unsurları ve üst limiti;
a)İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri için verilecek geri ödemesiz destek 4.000 (dört bin) YTL,
b)Yeni Girişimcilerin sabit yatırım giderleri için
1.Alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımları için teminat karşılığı geri ödemeli olarak ve ilk 12 (on iki) ay ödemesiz dönemden sonraki 24 (yirmi dört) ayda altı aylık dönemler halinde geri tahsil edilecek şekilde verilecek desteğin üst limiti 40.000 (kırk bin) YTL,
2.Finansal Kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının, kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderleri için verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL olup,
aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda destek verilir.
Destekle ilgili diğer hususlar;
Yeni girişimciler, sadece (a) veya sadece (b) bendinde yer alan destekten yararlanabileceği gibi, her iki destekten birlikte de yararlanabilir.
Desteğin (b) bendinde yer alan iki seçenekten birisi tercih edilecektir.
Yeni Girişimciler, sadece bir işletme için bu destekten yararlanabilir.
Yeni Girişimcinin ortak işletme kurması halinde; ortaklık hisse oranının en az %51 olması şartı aranır.
Yeni Girişimcinin kurulu bir işletmeye ortak olması halinde ise; bu işletmenin de son bir yıl içinde kurulmuş olması ve Yeni Girişimcinin ortaklık hisse oranının en az %51 olması şartı aranır.
başvuru formu ve detay için http://www.ikitelli.kosgeb.gov.tr/bpi.asp?caid=196&cid=571

0 yorum: