Markaya Yönlendirme Desteği

15 Ocak 2008 Salı

İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında Markaya Yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir.
İşletmelere, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olmak kaydı ile verilen bu desteğin unsurları ve üst limiti;
a)Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödeme,
b)Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri,
c)Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri,
d)Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki Bilboardların kira bedeli giderleri
için verilecek desteğin toplamı 20.000 (yirmi bin) YTL olup,
%50 oranında geri ödemesiz destek verilir.
Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL’ yi geçemez
kaynak : kosgeb

0 yorum: