Turquality’ye Giren Büyüyor

14 Ocak 2008 Pazartesi

Gelelim, daha önce Turquality ve mar­ka destek projesi kapsamına giren firma markaların şimdiye kadar aldığı yola... Kopaş Kozmetik, bu yılın başında "Alix Avien" ve "Dalin" markalarıyla Turqua­lity projesine dahil oldu. Şirket, epey bir süredir zaten Romanya pazarında üretim ve pazarlama alanında ciddi faaliyetler yü­rütüyordu. Romanya ve Ukrayna dahil bölge pazarında yeni hedefleri var. Kopaş Kozmetik Genel Müdürü Yiğit Kaya, Ro­manya’da bu yıl içinde hedeflenen nokta­ya ulaştıklarını söylüyor.
Kopaş Kozmetik, bu arada Suudi Ara­bistan pazarına da başarılı bir giriş yapmış. Arap Yanmadası’nda marka bilinirliği için büyük bir kampanya yapılmış. Kaya, bunu da Turquality desteğiyle yaptıklarını, vurguluyor.
Efes Bira Grubu Pazarlama ve Satış Geliştirme Direktörü Yüksel Gökbulut da, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’yi, Türkiye’nin marka yaratma becerisini gelişti­recek önemli bir proje olarak görüyor. Turquality destek programına girdikten sonra Efes Pilsen’in organizasyonunda ba­zı değişiklikler yaptıklarını belirten Gök­bulut, "Örneğin, ihracat bölümünü ’Strateji, Satış ve Pazar Geliştirme Direktörlüğü’ olarak yeniden yapılandırdık. Böylece ih­racat faaliyetlerini stratejik pazarlar ve uluslararası marka geliştirme misyonları üzerinde birleştirmiş olduk" diyor.
İpekyol Giyim Genel Müdürü Serdar Senemoğlu, kendileri de dahil Turquality programına dahil olan şirketler için inanıl­maz bir perspektif açıldığına inanıyor. Ar­dından da şu örnekleri veriyor: "Öncelik­le adeta bir yeniden yapılanma yaşıyorsu­nuz. Satış yaklaşımlarınız tepeden tırnağa değişiyor. Turquality programının içerdiği maddi, eğitsel ve yönetsel desteklerle, normalde hiç planda olmayan oranda bir uluslararası yayı1ırna kavuşuyorsunuz. Ör­neğin program iki katına kadar bir oranda destekleniyor ama, bu uygulamada en az üçe katlanıyor. Biz, İpekyol olarak halen iki ülkede olan operasyonlarınızı büyük bir hızla genişletiyoruz. Maddi desteklerin yanında programın yatırımcıya verdiği motivasyon, güven ve moral de işi ayrı bir boyuta taşıyor."
Serdar Senemoğlu, Turquality’yi İpek­yol’un uluslararası gelişim ve yayılma hedefleri için tam temele oturttuklarını vur­guluyor: "Programı şirketlerimizde bir kaldıraç etkisiyle kullanmayı hedefliyoruz. Vermiş olduğumuz hedeflerin onayı 2007’nin başında geldi. O tarihten bugüne ilerlememiz programa tam paralel gerçek­leşiyor."
Firmaların İhracatı ArtıyorEroğlu Tekstil ve Colin’s’in Turquality Proje Koordinatörü Abdurrahman Baş da Turquality programının yurtdışına yayıl­ma desteğine vurgu yapıyor. Baş, "Kapsa­ma girdikten sonra Amerika, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya Federasyo­nu’nda muhtelif kira, showroom kira ve reklam desteklerinden; Rusya Federasyo­nu, Slovakya, Avusturya, Romanya ve Gürcistan’da da franchise desteğinden ya­rarlandık" diyor. Colin’s, Turquality kap­samına girdikten sonra ihracatta yüzde 10 artış sağlamış. Markanın Slovakya’da 7 mağazası, 1 deposu, 1 ofis ve 1 showro­om’u; Çek Cumhuriyeti’nde 2 mağazası ve 1 ofisi; Rusya’da 1 deposu; Ukrayna’da da 2 mağazası, 1 deposu ve 1 ofisi açılmış. Colin’s için 31 de franchise verilmiş...
Eroğlu Tekstil; Rusya, Ukrayna, Avru­pa Birliği, eski Doğu Bloku, Afrika ve Ortadoğu ülkelerini hedef pazarlar olarak belirlemiş durumda. Grup; Rusya, Ukrayna ve Almanya’da 20 mağaza, 30 franchi­se, 2 ofis, 1 depo yatırımı plarılıyor. Bu yıl sonuna kadar yurtdışında 30 mağaza, 50 franchise açılması ve çeşitli reklam faali­yetleri yapılması hedefleniyor. Zorlu Dış Ticaret Turquality Projesi Sorumlusu Alev Dilek Aydın, "Taç" markasının, Tur­quality destek programına girdikten sonra hem hedef pazarlara genişleme hem de pazarlama ve reklam açısından daha aktif bir konuma geldiğini söylüyor. Bu yılın ba­şından itibaren çok mesafe kat ettiklerini vurgulayan Aydın, "Mevcut pazarlanınıza ek olarak başta Çin olmak üzere 3-4 yeni hedef pazarda daha faaliyette bulunmaya hazırlanıyoruz" diyor. Zorlu Grubu, yurtdışında yine franchise ağırlıklı yeni mağaza açmaya devam edecek.
Kaynak: Para Dergisi

0 yorum: