Turquality'nin kapsamı genişletildi

18 Ocak 2008 Cuma

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality'nin kapsamı firmaların ihtiyaç ve beklentileri paralelinde geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni düzenlemeyle, program kapsamındaki markaların desteklenebilecek firma sayıları artırılırken, firmalara global markalaşma süreçlerinde sağlanan finansal, stratejik danışmanlık ve eğitim alanında verilen desteğin kapsamı da genişletildi. Ayrıca, Marka Programı’ndaki firmalara bilişim alanında sağlanan destek de artırıldı.
Düzenleme ayrıca Turquality üyesi firmaların büyümeye yönelik stratejik planları çerçevesindeki marka yatırımları, akreditasyon sistemi ve açabilecekleri mağaza/franchise sayı sınırlandırması konularında ise esneklikler sağladı.
Üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçler ile finansal destek sağlayan program çerçevesinde, firmaların ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılan iyileştirme çalışmaları uygulamaya koyuldu.
BİLİŞİM ALANINDA VERİLEN DESTEKLER GENİŞLEDİ
Güçlü global Türk markaları geliştirerek Türkiye’nin ihracatını artırmayı hedefleyen Turquality, yapılan düzenleme ile özellikle firmalara verdiği teknik altyapı ve bilişim desteğini artırdı. Bilişim ve bilgi yönetimi alanında verilen desteğe; bilgisayarlı tasarım (CAD), kurumsal kaynak planlaması (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal performans yönetimi (EPM), perakende yönetimi gibi yazılım ürünlerinin temin bedelleri, iyileştirilmesi ve konuyla ilgili yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları da eklendi.
Bu alandaki harcamalar, Turquality firmaları için yüzde 50 oranında ve limitsiz desteklenirken, marka programından yararlanan firmalar için yıllık 500 bin dolara kadar yüzde 50 oranında desteklenmeye başladı. Ayrıca, marka firmaları için destek kalemlerine, değişiklik öncesi sadece Turquality firmalarının yararlandığı, kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması konularından alacakları danışmanlık hizmetleri de eklendi.
MARKA YATIRIMLARI ARTIYOR
Turquality programında yeni yapılan düzenlemeyle firmaların büyüme stratejileri çerçevesinde çevre ve kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile kira harcamalarına ilişkin destekler de genişletildi.
Turquality'nin kapsamındaki firmaların bir yıl içerisinde açabileceği mağaza sayısı en fazla 10 ve franchise sayısı 20 iken, yeni düzenleme ile bu yıllık sınırlamaya son verildi. Firmalar destek süresi boyunca toplam 50 adet mağaza ve 100 adet franchise açabilme haklarından yıllık sınırlama olmaksızın yararlanabilir hale geldi.
Akreditasyon sisteminde ise; firmaların çevre ve kalite belgeleri alacakları kuruluşlardaki sınırlandırmalar kaldırıldı. Yeni düzenlemede belgenin akredite edilmiş bir kuruluştan alınması yeterli.
Firmaların yurtdışında kiralayacakları mağaza, ofis, showroom, alışveriş merkezleri veya büyük marketler içinde yer alan reyon, gondol gibi satış alanlarına ilişkin desteklerde; değişiklikten önce net kira esas alınırken, değişiklikle birlikte brüt kira ile buna ilişkin vergi ve harçlar kira desteğine alındı.
Kaynak : www.insankaynaklari.com

0 yorum: