Bilimsel Araştırma Kurumları ve KOBİ’ler

14 Ocak 2008 Pazartesi

Halen teknoloji geliştirme bölgelerin­deki sanayi firmalarına 2013 yılı sonuna kadar kurumlar ve katma değer vergisin­den istisna tanınıyor. Ayrıca burada çalı­şan personel vergilerden muaf... Ancak Türkiye’deki araştırmacıların yüzde 75’i halen yükseköğretim kurum­larında çalışan akademisyenlerden olu­şuyor. Henüz Türkiye’de spesifik olarak şirket ve birey bazında bilimsel araştırma kurumu yok denecek kadar az. Gelişmiş ülkelerde ise araştırmacıların yüzde 70’i özel sektörde ve bunun önem­li bir bölümünü özellikle bağımsız araş­tırmacılar oluşturuyor. Bu gelişmeler çerçevesinde ülkemizde de çok yakın gelecekte özel araştırma şirketleri kurulacak ve bu timler özellik­le KOBİ’lere hizmet verecekler. Halen ülkemizde 2 milyonu aşan işlet­me bulunmakta olup, bunlar özel araş­tırma şirketleri için potansiyel pazar ni­teliği gözlem ve beklentiler özellikle tele­komünikasyon ve yazılım konusunda yo­ğunlaşacak. Ülkemizin genç ve müteşeb­bis bir nüfusa sahip olması bu konuya büyük ilgi doğmasına yol açacak. Bu dinamik nüfus potansiyelinin gelişmiş teknolojileri kullanmaya yatkın ol­ması ise araştırma şirketleri açısından en büyük kazanç olacak. Kaynak: Para Dergisi/Nur Demirok

0 yorum: