Turquality Nedir?

14 Ocak 2008 Pazartesi

Turquality Nedir?
Turquality projesinin amacı, markaları uluslararası pazarlara taşımak, bu yolculukta onlara destek olmak. Ancak bu destek sa­dece finanstan ibaret değil. Yani DTM bu projeye, "Biz parayı vere­lim; firmalar da gitsin dünya markası olsun, dünyada seslerini yük­seltsin" diye bakmıyor...
Şirketlerin büyüyüp dünya pazarlarına yayılması için ge­rekli finansal destek elbette önemli. Hem de bütün ayrıntılar düşünülerek yapılmış bir destek bu. Ancak bu işin sadece görünür, elle tutulur yönü. Bir de projenin gözle görülmeyen destekleri var ki, özellikle küçük ve orta ölçekli Türk şirketleri için adeta bir piyango...
Piyango diyoruz çünkü, proje kapsa­mına girmek için başvuran şirketler bu sayede Deloitte, Werner, ACNiel­sen,Trout&Partners gibi dünya çapında söz sahibi danışmanlık, yönetim, dene­tim ve araştırma şirketleriyle birlikte ça­lışma şansına sahip oluyorlar. Ayrıca, yönetim ve pazarlama konusundaki bil­gilerini artırmak için, yine projenin iş ortaklarından Koç ve Sabancı Üniversi­tesi’nde "yönetici geliştirme" program­larına katılabiliyorlar...
Kaynak: Para Dergisi

0 yorum: