Almanya Ekonomisi ; Genel Bilgi

11 Ocak 2008 Cuma

Ekonomik performans

Almanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük ekonomisidir. Avrupa Birliği içerisinde en yüksek gayri safi milli hasılaya ve en büyük nüfusa sahip olan Almanya, Avrupa’nın enönemli pazarı konumundadır. Gayri safi yurtiçi hasıla 2216 milyar Euro (2004), kişi başına düşen milli gelirse 26856 Euro’dur
İhracat
Almanya, dünya ihracat şampiyonudur. Mal ihracatı 733,5 milyar Euro seviyesindedir (2004). En önemli dış ticaret ortakları: Fransa (%10,3), ABD (%8,8), Büyük Britanya (%8,3), İtalya (%7,1)
Ekonomik yapı
Alman ekonomisi, uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük grupların yanında orta ölçekli işletmelere de dayanmaktadır. Çalışan nüfusun %70’i bu işletmelerde istihdam edilmektedir
Önemli sektörler Otomotiv, makine sanayi, elektroteknik, kimya, çevre teknolojileri, ince mekanik, optik, tıp, biyoloji ve gen teknolojileri, nanoteknoloji, uzay ve havacılık, lojistik
Yatırım ülkesi
Almanya, yabancı yatırımcılar için çekici bir yatırım ülkesidir. Dünyanın en büyük 500 firması Almanya’da da faaliyet gösterirken toplam 22 000 yabancı firma 2,7 milyon çalışan istihdam etmektedirler. Doğrudan yabancı yatırımlar 544,6 milyar Dolar seviyesine gelmiştir (2003 yılı verileri)
Altyapı
Almanya, son derece gelişmiş ve dinamik bir altyapıya sahiptir. Demiryolu ağı 36 000 kilometreye, karayolları da 230 000 kilometreye ulaşmıştır. Ülkenin telefon ve iletişim ağı dünyanın en modernidir
Fuarlar
Dünyanın en önemli fuarlarının yaklaşık 3’te biri Almanya’da düzenlenmektedir (yaklaşık 140 uluslararası fuar)

0 yorum: