Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri

23 Haziran 2008 Pazartesi

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri Bütünleşik pazarlama iletişimi klasik pazarlama iletişimi yaklaşımından ayıran birçok özellik bulunuyor. Bu özelliklerin bazıları şunlar:
>>Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında bütün iletişim araçlarının pazarlama karması ile bütünleşmesi ve planlanması esastır.
>>Teknoloji pazarlamanın her alanında kullanılır.
>>Tüketici ve müşterilere odaklanma esastır.
>>Farkındalık seviyelerini değil, doğrudan satın alma davranışını etkiler.
>>Bütünleşik pazarlama iletişiminde yapılan her olay ölçülebilir olmalıdır.
>>Müşterilerle çift yönlü bir iletişim akışı bulunur.
>>Veritabanı bazında planlama ve uygulama yapılır.
>>İçeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru planlama yapılır.
>>Bütünleşik pazarlama iletişimim en önemli özelliklerinden biri, tüm iletişim planlamasının ve uygulanmasının bir merkezden gerçekleştirilmesidir.
Bütünleşik Pazarlama İletişimini Ortaya Çıkaran NedenlerBütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar şunlar:
>>Yoğun iletişim ortamından dolayı ortaya çıkan iletişim kirliliği dolayısıyla hedef kitleye uluşmada ortaya çıkan zorluklar.
>>Tüketicilerin gün geçtikçe bilinçlenmeleri ve ürünler hakkında daha fazla bilgi talep etmeleri.
>>Pazardaki gelişmeler ve artan küresel rekabet ortamı.
>>Yeni iletişim kanalları ile birlikte geleneksel medyanın etkisindeki düşüş.
>>Mesaj güveniriliği ölçümlerinde gözlenen önemli düşüşler.
>>Geleneksel reklam ortamlarının etkisinin azalması ve geleneksel reklam ortamlarının artan maliyeti.
>>Reklamverenlerin değişen beklentileri.
>>Veri tabanı oluşturma kolaylığı ve azalan maliyetler.
Bütünleşik pazarlama iletişimi yukarıdaki unsurların ortaya çıkmasıyla beraber pazarlama iletişimini oluşturan elemanların (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk...) bir arada kullanılarak; bu elemanların güçsüz yanlarının ortadan kaldırılması fikirinden doğdu.
Pazarlamaya yeni bir yaklaşım getiren bütünleşik pazarlama iletişimi kavramınının ne olup ne olmadağını ortaya koymaya çalıştık. Görüldüğü gibi bütünleşik pazarlama iletişimi pazarlama içinde yeni oluşumlara ve yeni yapılanmalara sebep olacak.
Bu yeni yapılanma içersinde bütünleşmeyi kimin sağlayacağını belirlemek için halkla ilişkilerciler ile reklamcıların birbirleriyle yarışa girdiklerini şimdiden söyleyebiliriz. Ancak iletişim olgusunun ön planda olduğu bu yaklaşımda bütünleşmenin halkla ilişkiler başkanlığında yapılmasında yarar olduğunu söyleyebiliriz.
Kaynak: www.halklailiskiler.com.tr

0 yorum: