Kobi'lere Destek İçin Tüm Bankalar Devrede

26 Nisan 2008 Cumartesi


KOBİ'lere sağladığı kredi faiz desteği ile ilgili artık tüm bankalarla anlaşma yapabilecek.
Bakanlar Kurulu'nun ''Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Uygulama kapsamında, KOSGEB, bankaların KOBİ'lere kullandırdığı kredinin faiz giderlerinin bir kısmını karşılıyor. KOSGEB desteği niteliğindeki tutar, Başkanlık ile banka arasında yapılan protokol ile belirleniyor.
Yeni düzenleme ile Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası ile yürütülen sürecin kapsamı, ''Türkiye'de yerleşik bulunan yerli ve yabancı bankalar'' şeklinde genişletildi.
Kredi faiz desteğinin üst limiti de yükseltildi. Buna göre, yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300 bin YTL'yi geçemeyecek.
Kredi vadesi için üst limit de 24 aydan 48 aya çıkarıldı.
Düzenlemeye göre, KOBİ'lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

0 yorum: