YENİ KURULAN ŞİRKETLERDE OLMASI GEREKEN TEMEL KURALLAR

5 Mart 2008 Çarşamba

Yeni kurulan bir şirkette yönetimin temel kuralları, köklü bir organizasyona oranla çok farklıdır. Köklü şirketlerde yönetim bir süreçken, yeni kurulan şirketlerde yönetim bir 'acil durum' halidir. Zarar yaratan unsurlar oluştuğunda acil önlem alınması gerekir; müşteri tatminini ve satışları artırmak için de anlık kararlar gerekldir. Her geçen saatin kritik bir önemi vardır; zarar yaratan unsurların varlığını uzun süre koruması, yeni kurulan şirketi iflasa sürükleyebilir. Aynı şekilde satışları artırıcı önlemlerin geciktirilmesi de, kapıda bekleyen krizleri kaçınılmaz hale getirebilir. O nedenle, yeni kurulan şirketlerin yöneticilerinin, 'eylem adamlarıyla' ya da Türkçe'de kullanılan terimle 'iş bitirici personelle' çalışması gerekir.
Yeni kurulan işletmeler için yeni personel istihdamı, gereksiz bir mali yük anlamına gelebilir. Yeni bir personelin yardımı her ne kadar çok değerli olsa da, aynı zamanda sınırlı kaynaklarınızın daha hızlı bir biçimde tükenmesi demektir. Yeni personel istihdam ederken seçici davranın; alacağınız yeni çalışanın, elde edeceğiniz gelirlerin artmasını sağlayacı bir özelliğinin bulunmasına özen gösterin. Eğer yanlış personeli istihdam ettiyseniz, yarattığı maliyeti en kısa zamanda kesmek için işten çıkartın. Gelecekte değişeceği düşüncesiyle iyimserliğe kapılmayın; insanların temel özellikleri genellikle değişmez.
İşte, yeni kurulan işletmelerin yöneticilerinin dikkat etmesi gerekenler...
1.Şirket yönetiminin sürekli 'acil durum' atmosferi içinde karar almasını sağlayın.
2.Yeni kurulan şirketlerin ayakta kalması, ancak liderlerin merkezi bir rol aldığı takım çalışmasıyla mümkündür. Liderliği üstlenin.
3.Yeni personel istihdamını, yeni bir yatırım yaparken gözettiğiniz ilkeler ışığında gerçekleştirin.
4.Köklü organizasyonların kaçındığı şeyi yapın: İşin başında, bütün detaylarla bizzat ilgilenin

0 yorum: