Türkiye ’genç işsiz’likte dünya 10’uncusu oldu

24 Mart 2008 Pazartesi


Gençler arasında hızla artan işsizlik, Türkiye’yi hızla dünya rekoruna doğru yaklaştırıyor.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2008 İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye 177 ülke arasında genç işsiz oranı en yüksek 10’uncu ülke oldu. Türkiye insani gelişme sıralamasında ise 84/üncü durumda.

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) "Türkiye 2008 - İnsani Gelişme Raporu"na göre, Türkiye, genç işsiz oranında 177 ülke arasında 10’uncu sırada, eğitim endeksinde ise 104’üncü sırada bulunuyor. UNDP’un Türkiye’ye ilişkin İnsani Gelişme Raporunda, sağlık, eğitim, bilgi ve düzgün bir yaşam standardı konularındaki ortalama başarının ölçüldüğü insani gelişim endeksine de yer verildi. Değişik alanlarda bir ülkenin elde ettiği ilerlemenin küresel düzeyde değerlendirilmesini sağlayan insani gelişme endeksinde, Türkiye’nin 177 ülke arasındaki durumu da irdelendi. Buna göre, Türkiye, sağlık alanındaki kamu harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı bakımından 41’inci, insani gelişme endeksinde 84’üncü, bilim, mühendislik, üretim ve inşaat dallarında okuyan yüksekokul öğrencilerinin toplam öğrencilere oranında 54’üncü sırada yer alıyor.

EĞİTİM KALİTESİ: Raporda, eğitimdeki kalite de ele alınıyor. Türkiye’de zorunlu eğitimin süresi uzamış bile olsa, bu durumun modern temel becerilerin kazanılmasını güvence altına almadığı vurgulanan raporda, 2001 yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye’de 4. sınıf öğrencilerinin yüzde 42’sinin okur yazarlık derecesinin en alt seviyede olduğunun tespit edildiğine işaret ediliyor. Çok fazla sayıda öğrencinin bazı asgari becerileri iyice öğrenemeden okullardan mezun olduğu kaydedilen raporda, şu görüşlere yer veriliyor:

77’NCİ SIRADAYIZ: "Eğitimin ne ölçüde kişisel, sosyal ve gelişimsel yararlar sağladığı hayati önem taşıyor. Ancak birçok ülkede tüm çocuklara eğitim sağlayabilme çabası, eğitime ulaşma üzerinde odaklanırken, genellikle eğitimin kalitesine verilen önem göz ardı ediliyor. Türkiye, bu ülkelerden birisi.

UNESCO’nun hazırladığı Herkes İçin Eğitim Gelişme Endeksi Türkiye’yi 125 ülke arasında 77’inci sırada gösteriyor. Öğrencilerin hayat sorunlarıyla ilgili problemleri çözme başarılarına göre yapılan sıralamada da Türkiye, 40 ülke arasından sondan 5’inci geldi. Bu da Türkiye’deki öğrencilerin çoğunluğunun değişik kaynaklardan edindikleri bilgileri sentez yaparak, birleştiremediklerini ortaya koyuyor."

SEKTÖR İÇİNDE SEKTÖR: Raporda, Türkiye’deki özel dershanelerle ilgili bir değerlendirme de yapılıyor. Ülkemizdeki dershaneleri "sektör içinde sektör" olarak niteleyen rapora göre, Türkiye’deki dershane sayısı son 23 yılda 23 kat artış gösterdi.
Hürriyet

0 yorum: