Kadın Yöneticiler İstenmiyor

1 Mart 2008 Cumartesi


Türkiye’de yapılan bir araştırmada, kadınların çalışma arkadaşı olarak benimsendiği, ancak yönetici olarak çok fazla kabul görmediği belirlendi. Ernst And Young’ın İnsan Kaynakları Yönetici Seçme ve Değerlendirme Bölümü, internet ortamında yaklaşık 5 bin kişi üzerinde “Çalışanlar Kadın Yöneticiyi Nasıl Görüyor” konulu bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan ankette soruların yüzde 44’ünü erkekler, yüzde 56’sını ise bayanlar cevaplarken, bu kişilerin yüzde 76’sı çalışan kişilerden oluştu. Ankete katılanlardan, iş yerinde çalışma arkadaşlarının kadın olmasını isteyenlerin oranının yüzde 66’sı “fark etmez” cevabını verirken, yüzde 21’i ise seçimini kadınlardan yana yaptı. “İş yerinde yöneticimin kadın olmasını isterim” diyenlerin oranı yüzde 20 olurken, erkeklerin yöneticilik konusunda kadınların önünde yer aldığı görüldü. Araştırmanın bu verisi, kadınların artık iş hayatında çalışma arkadaşı olarak benimsendiği, ancak yönetici olarak henüz kabul görmediği şeklinde yorumlandı. Araştırmada kadınların yüzde 46’sının da hem cinslerini yönetici olarak görmek istememesi dikkati çekerken, erkeklerin yüzde 49.30’u kadın ya da erkek yöneticinin kendileri için fark etmeyeceğini ifade etti. Yapılan anketin başka bir bölümünde de “kadın ve erkek yöneticilerin özellikleri” üzerinde duruldu. Buna göre bu bölümde, yöneticilerin liderlik, otoriterlik, kriz anında soğukkanlı olabilme, analitik düşünme, hızlı karar verme, duygusallık, inatçılık, detaylara önem verme, başarı hırsı, mükemmeliyetçilik, empati sahibi olma, iş yaşam dengesi kurabilme gibikişisel özellikler değerlendirildi.


KADINLAR İNATÇI VE DUYGUSAL

Bu bölümde ankete katılanların yüzde 52’si, liderlik açısından erkeklerin kadınlara göre daha başarılı olduğunu belirtirken, kadınların bu özelliğinin ön planda olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı.

Aynı şekilde otoriterlik açısından bakıldığında da erkeklerin daha otoriter olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 54 olurken, kriz anında soğukkanlı davranma, analitik düşünme ve hızlı karar verme gibi konularda ankete katılanların büyük bölümü erkek yöneticilerin kadın yöneticilere göre daha başarılı olduklarını ifade etti.

Bu sonuçların yanı sıra “duygusallık” değerlendirmesinde ise ankete katılanların yüzde 80’i kadınların daha duygusal olduğunu düşünürken, “inatçılık” konusunda da yine yüzde 63’lük bir bölüm, kadınların daha inatçı olduğunu ifade etti.

“Detaylara önem verme” konusunda ise ankete katılanların yüzde 81’i kadınları işaret ederken, yüzde 9’luk bir bölüm de erkeklerin daha detaycı olduğunu kaydetti.. Anket sonuçlarında, kadınların erkeklere göre daha çok hırslı olduğu düşünülürken, mükemmeliyetçilik ve empati sahibi olma konusunda yine kadınların öne çıktığı görüldü.


KADIN, KADINDAN DAHA ÇOK OLUMSUZ ETKİLENİYOR

“İş-yaşam dengesi kurma” konusunda ise ankete katılanların yüzde 45’i, bunu erkeklerin daha iyi başarabildiğini düşünürken, yüzde 32’lik bir bölüm de bu dengeyi kadınların daha iyi kurduğunu ifade etti.

Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 38’i erkeklerin olaylara geniş açıdan bakabildiğini, yüzde 43’lik bir bölüm de yine erkeklerin kendine olan güveninin daha çok olduğunu bildirdi. “Yaratıcılık” konusunda ise katılımcıların yüzde 39’u kadın yöneticilerin daha yaratıcı olduğunu düşünüyor.

Anket sonuçları, “çalışanlarla iletişim kurabilme” açısından kadın yöneticilerin erkek yöneticilerden daha başarılı olduğu görüşünü ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 36’sı yöneticilerinin kadın olmasının çalışma şeklini olumlu etkilediğini, yüzde 32’si olumsuz etkilediğini ve yüzde 32’lik bir bölümün de kadın yöneticilerin kendileri için olumlu ya da olumsuz bir etki yaratmadığını belirtti.

Ankete katılan kadınların yüzde 35’i, kadın yöneticiden olumsuz etkilenirken, erkeklerin ise sadece yüzde 26’sı bundan olumsuz etkilendiği görüşünü bildirdi.
NTVMSNBC

0 yorum: