NORVEÇ NASIL BİR ÜLKE?

16 Şubat 2008 Cumartesi

Norveç, ya da Norveç Krallığı Kuzey Avrupa'da İskandinav Yarımadası'nda, Kuzey Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında, İsveç'in batısında yer alan bir İskandinav ülkesidir.
Anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Oslo'dur. 324,220 km² alana yayılan Norveç'in, Finlandiya ile 729, İsveç ile 1.619, Rusya ile 167 kilmetre sınırı vardır ve 21.925 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi vardır.
Norveç; İsviçre ile birlikte Avrupa'nın en gelişmiş ülkesidir. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, hayat standartlarının zirvede olduğu ülkedir. Suç oranının en düşük olduğu ülkedir. Ülkede yılda bazen bir veya iki cinayet olduğu görülür. Buna karşın ülke intihar oranlarında Avrupa oranlarının üstündedir. Öte yandan sosyal devlet anlayışının tavan yaptığı ülkedir, bireye değer verilir. Sosyal güvenlik sistemi çok gelişmiştir.
Norveç Avrupa ortalamasının üstünde hayat standartına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğu için Avrupa Birliği'ne girmek istememektedir. Zira, ülke kıyılarındaki petrol rezervlerinin zenginliği ve dünya ve Avrupa balıkçılık sektörünü elinde bulundurması ile tanınmaktadır. Avrupa Birliği'ne olumsuz yaklaşmalarının bir nedeni de balıkçılık sektörünü olumsuz etkileyeceği yönündeki çekinceleridir. Öte yandan; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein ile birlikte EFTA (Avrupa Serbset Dolaşım Örgütü) üyesidir ve bu örgütü terk edip AB'ye geçmeyi istememektedir.
Avrupa Birliği'nin ısrarları işe yaramamaktadır. Zira ülkede iki kere referandum yapılmış ikisinde de Avrupa Birliği'ne red çıkmıştır. Bugünlerde yapılan anketlerde AB'yi isteyenlerin oranı %40 civarındadır.
Norveç ayrıca bir NATO ülkesidir. Kuzey kutbunda Rusya ile ABD arasında dengeleyici role sahiptir.
Norveçin en önemli sorunu azalan ve yaşlanan nüfus sorunudur, ülkede yaşayan insanların sayısı beş milyon civarındadır ve işgücü eksikliği çekmektedir.
Öte yandan Avrupa'nın en pahalı ülkesidir.
TÜRKİYE - NORVEÇ İLİŞKİLERİ
Türkiye EFTA'yla ticari antlaşma imzalamış ve Norveçle olan ticari ilişkilerini gittikçe gelişmektedir.
Siyasi açıdan, Norveç'in Türkiye'deki ayrılıkçı güçleri desteklediği görülmektedir. Zira Norveç hükümeti Kürtlerin sorunları hakkında Türkiye'yi her zaman uyarmaktadır. Türkiye'den Norveç'e yapılan iltica başvurularında Türkiye'den göç edenlerin gösterdikleri sebeplerin başında Türkiye'de insan haklarının olmadıkları, asimilasyon yapıldığı, kültür ve dil kullanımında baskı yapıldığı, kendi kültürünü rahatlıkla yaşayamadıkları gelmektedir. Bu sebeplerle Norveç'e ilticaya başvuranlar kolaylıkla kabul edilmektedir.
Ülke dünya genelindeki sorunlu bölgelerin çözümlenmesindeki tavırlarıyla da tanınır. Sırbistan-Kosova, Etiyopya-Eritre, Fas-Batı Sahra, Doğu Timor, Bosna-Hersek sorunlarıyla ilgili diplomatik ilişkilerde bulunarak katkı yapmaktadır.
2008 Şubat ayında ülkeyi ziyaret eden Norveç yetkilileri, Türkiye ile Norveç arasında nitelikli işgücü paylaşımı olabileceği yönünde fikir beyan ettiler. Bu durumda Türkiye 100 bin işçiyi 6 ay içinde eğitimden geçirilerek (presentasyon sürecinden) Norveç'e gönderilebileceğini söyledi. Ancak henüz nitelikli işgücü transferinde ayrıntılar ortaya çıkmamıştır.
tr.wikipedia.org

0 yorum: