Rusya’da Nasıl İş Yapılır?

14 Ocak 2008 Pazartesi

Rusya’ da yabancı yatırımcıları çeken çok şey var. Gayri safi yurtiçi hasılada hızlı bir büyüme oranı, büyük bir nüfus ve satın alma gücün­de büyük bir genişleme. Ama bu ülkenin özgün ve bazen anlaşıl­ması güç iş ortamı, Rusya’yı iş yapma konusunda zor bir yer olarak üne kavuşturdu.
Uluslararası şirketler, Rusya’da iş yapmanın güçlüklerinin üstesinden na­sıl gelebilir ve buranın sunduğu ödüllerden nasıl faydalanabilir? Rusya’daki kendi iş deneyimlerimizin yanı sıra, burada faaliyet gösteren 36 yabancı şir­ketin yöneticileriyle yaptığımız görüşmelere dayanarak, Batılı şirketlerin işi­ne yaramasını umduğumuz sekiz kuralı sizin için derledik:
Dayatmacı Değil, Saygı Uyandırmaya Dayalı Bir Liderlik Uygulayın:
Ruslar, üstünlüğüyle otorite ve güven kazanan, güçlü ve müdahil liderle­re büyük değer vermektedir. Rusya’daki etkin liderler, teşvik edici bir vizyon sunmakta, üstün sonuçlar elde etmekte ve başarıyı, takipçileriyle paylaşmak­tadır. Buna karşılık, alkış bekleyen bir yönetim tarzı, genellikle zayıflığın bir göstergesidir.
Yabancı Unsurları Görünür Olan Güçlü Bir Şirket Kültürü İnşa Edin:
Ruslar çalışanların saygı gördüğü, ekibin bir parçası olduğunu hissettiği ve tam potansiyellerini ortaya koymaya teşvik edildikleri iş kültürlerine yatkındır, Çünkü bunlar ulusal Rus iş geleneğinde yaşamadıkları şeylerdir. Batılı şirketler, üst yönetimleri Ruslar’dan oluşsa bile, bu nitelikleri kommalı ve bunlar üzerine oynamalıdır. Güçlü bir şirket kültürü, aynı za­manda çalısanlara da rehberlik edecektir.
Adım Adım, Yetkilendirilmiş Çalışanlardan Oluşan Bir Şir­ket Yaratın:
Rus çalışanları ka­rar almaya ve insiyatif göstermeye ikna et­mek zordur, çünkü geçmişte bunları yap­maya cesaretlendiril­memişlerdir. Çalışan­ların yetki sahibi oldu­ğu bir şirketin yaratıl­ması, kasti olmayan hatalar yapan çalışan­ların cezalandırılma­yacağına dair bir vaat­le başlayan, tedrici bir süreç olarak gerçekleştirilebilir.
Yerel Kurallara Saygı Gösterin, Ama Kendi Oyununuzu Oy­nayın:
Rus ortakların ya da rakiplerin iş mo­dellerini taklit etme­yin, çünkü onları kendi oyunlarında yen­mek çok zordur. Rus­ya’ da gelişim gösteren " yabancı şirketler, genellikle bazı yerel uyarlamalarla birlikte, herhangi bir yerde de başarı getiren iş modellerini uygulayan şirketlerdir.
Temel Hedefler Konusunda Sağlam Durun ve Detaylarda Esnek Olun:
Rusya’nın değişken ortamında, bazıları planlama yapma­nın imkansız olduğunu söylemektedir. Biz ’ise bunun bir zo­runluluk olduğunu söylüyoruz. Uzun vadeli amaçlar belirle­mek ve bunlara tutunmak, bu amaçların izlendiği yolda es­nek davranarak, çalışanlara belirsizlik denizinde rehberlik sağlar.
Bir Krizi Yaşamayı ve Yönetmeyi Öğrenin:
Rusya’da hayat önceden kestirilemeyen bir şeydir, her gün umulmadık bir şey olabilir. Şirketler sadece yangın sön­dürmeye değil, yangın çıkarma fırsatlarına da hazırlıklı olmalıdır. Erken uyarı sistemleri kullanarak sürprizler azaltılabilir.
Rusya’da Her Yerde Rüşvet Vardır ve Bu, Yönetilmek Zorundadır: Rusya’ da rüşveti yönetmek, bir zorunluluktur. Bununla uğraşabilmek için şirketler birkaç seçeneği deneyebilir. Rüş­vete tabi olabilecek hizmetleri ’başka şirketlere outsource edebilirler. Rüşvet teklifini, şirketin etik standartlarına uygun başka bir teklifte bulunarak, önceden engelleyebilirler. Bizim bildiğimiz bir şirket, Rus yetkililerine ürünlerinin performan­sı hakkında günlük raporlar vermeleri içip ürünü deneyecek şirkete destekleyici ürünler vermeyi teklif etti. Şirketler aynı zamanda daha büyük bir aşamada ilgili sektöre girmek için bekleyebilirler, ya da rüşvetin dahil olabileceği görüşmeleri es geçebilirler. Ruslar, bir şirketin rüşvetle ilgili politikasını sı­nayacaktır, bu nedenle de sağlam durmak kilit önem taşır.
Her Düzeyden Hükümet Yetkilisiyle İlişki Kurun:
Politikacıların ve hükümet yetkililerinin iş dünyası üzerin­de keyfi bir güce sahip olduğu Rusya’da, insan tanımak çok önemlidir. Başlangıçta ve genellikle rüşvet içermeyen ilgi, en önemli şeydir. Bir şirketin üst düzey yöneticilerini, hükümet yetkililerini düzenli olarak ziyaret etmeli, bürokratlara rande­vu vermeli ve yerel refah ve eğitim programlarına katılmaya çalışılmalı.
Kaynak: Ekonomist Dergisi /kobifinans

0 yorum: