Leasing Türleri Nelerdir?

16 Ocak 2008 Çarşamba

1*Faaliyet kiralaması (Operational Leasing): Bu tür kiralamada, kira konusu olan mal; bir leasing anlaşmasıyla, ekonomik ömrünü kapsamayan, daha kısa bir süre için kiralanıyor. Burada sözleşme belirli bir süreyi kapsadığı halde, önceden belirtilen süreler içinde ihbar yapılarak feshedilebilmekte.
2*Finansal kiralama (Financial/Capital Leasing) : Yasal olarak makine-tesis mülkiyeti kiraya verende kalmasına rağmen, ekonomik açıdan kiralanan varlık üzerindeki kontrolü kiracıya devreden ve kiracıyı varlığın fiili sahibi haline getiren uzun süreli leasing türü.
3*İthalatsız finansal kiralama: Leasing konusu malın yurtiçinde temin edilmesi durumunda söz konusu oluyor. Kiracı, yatırım malını seçerek satıcı ile fiyat ve teslim şartlarını belirleyerek anlaşma imzalıyor, leasing şirketine başvuruyor, şirket gerekli araştırmaları yaparak teklif veriyor ve leasing sözleşmesi imzalanıyor. Şirket mal bedelini satıcıya ödüyor; mal kiracıya teslim ediliyor. Kiracı sözleşmede belirlenen süre boyunca kira ödüyor. Kira süresinin sonunda mala sahip olabilir, malı iade ederek sözleşmeyi sona erdirebilir ya da sözleşmenin daha uygun koşullarla sürmesini sağlayabilir.
4*İthalatlı finansal kiralama:Yöntem olarak ithalatsız finansal kiralamayla aynı olmakla birlikte, tek farkı malı sağlayan satıcı firmanın yurtdışında olması. Finansal kiralamanın; tam amortisman sözleşmeleri ve kısmi amortisman sözleşmeleri türleri de bulunuyor.
5*Satış ve Geri Kiralama (Sale and Leaseback): Finansman ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde, firmanın sahip bulunduğu ekonomik değeri finansal kiralama yapan bir kuruluşa satması ve aynı ekonomik değeri belirli şartlarla kiralaması. Doğrudan, dolaylı, brüt, net, yerel ve uluslararası kiralama da diğer leasing türleridir.

0 yorum: