Leasing Avantajları Nelerdir?

16 Ocak 2008 Çarşamba

Tüm dünyada yatırımların orta vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan leasing, özellikle enflasyonist ekonomilerde kuruluşların her geçen gün artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamada önemli avantajlar sağlıyor.

Projelerinize yüzde 100 finansman sağlayabilirsiniz. Böylece öz kaynaklarınıza dokunmamış olursunuz. Öz kaynak ve kredi hacminiz daralmaz, aynı zamanda bilanço ve mali rasyolarınıza olumlu yansır.
Leasing bilanço dışı bir işlem olduğu için şirketinizin borç/öz kaynak dengesi etkilenmez, kredi değerliliği azalmaz.
Fon akışınıza uygun esnek kira ödemeleri ile nakit akışınızı planlayabilirsiniz.
Kiralarınızın tamamı gider olarak kaydedilir. Anapara ve faiz içeren kira faturalarının tamamını gider olarak kaydedeceğiniz için Kurumlar ya da Gelir Vergisi'nden indirim sağlarsınız.
Teşvikli yatırımınız için leasing şirketini teşvikten yararlandırabilirsiniz.
Dilerseniz kiraladığınız malı, dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alabilirsiniz.
Kiralama süresi ve kira ödemelerinin değişmezliğinin yarattığı güven ortamını yakalar, enflasyona karşı bir önlem almış olursunuz. Kiralarınızı yatırımınızdan gelecek kârlarla geri ödersiniz. Normalde yüzde 18 olan KDV oranı, leasing yoluyla kiraladığınız yatırım mallarında yüzde 1'e, ticari araç alımlarında yüzde 8'e düşer. Böylece düşük KDV ödersiniz.
Leasing şirketinin operasyonel anlamdaki tüm birikimleri müşterilerin hizmetine sunuluyor. Özellikle KOBİ’ler genellikle bünyelerinde ithalat ve teşvik uzmanı bulundurmadıklarından, yatırım dönemlerinde bu uzmanlıklara ihtiyaç duyuyorlar. Yatırımın finansal kiralama ile yapılması durumunda, kiracının sadece alacağı sabit kıymeti belirlemesi yeterli oluyor, bundan sonraki ithalat, teşvik, sigorta, nakliye işlemleri şirket tarafından yapılıyor. Aynı şekilde özel izinlerle ithal edilebilen mallar için gerekli izinler de şirket tarafından alınabiliyor.

0 yorum: