KOSGEB’in Faiz Desteği Devam Ediyor

12 Ocak 2008 Cumartesi

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB) alınan yazıda; KOBİ’lerin kamu bankalarından kullandıkları azami 100,000 ABD doları karşılığı YTL tutarındaki kredinin faizinin hibe olarak karşılanması uygulanmasının İstihdam, İhracat, Deri Sektörünün Organize Sanayi Bölgesine Taşınması, Gıda Makine ve Techizat Yatırımı, Bilişim Yatırımı olmak üzere beş türde devam etmekte olduğu, verilen bu destekler için 2007 yılı destek bütçesi olan 187 milyon YTL’den 110 milyon YTL ayrılmış olduğu ve bugüne kadar ayrılan miktarın 70 milyon YTL’lik kısmının kullanılmış olduğu belirtilmekte ve sene sonuna kadar ayrılan ödeneğin tamamının kullandırılarak bütçe kullanım oranının %100 olarak gerçekleştirilmesinin hedeflendiği dile getirilmektedir.
Yazıda ayrıca; İstihdam Kredisi faiz desteğinin tamamının kullandırılmış olduğu, Deri Sektörünün OSB’lere Taşınması için verilen kredi faiz desteğinin ise büyük ölçüde amacına ulaştığını, diğer yandan İhracat Kredisi Faiz Desteği için ayrılan 30 milyon YTL bütçenin yaklaşık 20 milyon YTL’sinin kullanılmış olması ve Gıda Sektörünün Modern Makine ve Techizat Yatırımı için verilen desteğinde kullandırılmış olmakla beraber KOBİ’lerin ulusal ve Avrupa Birliği gıda mevzuatına uyumunda önemli bir destek olması nedeniyle söz konusu desteklerin daha etkin kullanımının sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda yazıda, ihracat ve Gıda Sektörünün Modern Makine ve Techizat Yatırımı için verilmekte olan kredi faiz desteklerinin işletmelere genel duyurularının yapılması kadar, desteklerden yararlanma imkan ve ihtimali bulunan işletmelere doğrudan duyuru yapılmasının da desteklerin kullanma oranını artıracağı vurgulanmıştır.

0 yorum: