KIDEM TAZMİNATINDA YENİ DÖNEM

29 Ocak 2008 Salı

Geçen hafta Bakanlar Kurulu'na sunulan ve 30 Ocak'ta toplanması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ele alınacak 'İstihdam Paketi'nde, kıdem tazminatı konusunda 3 alternatif üzerinde duruluyor.Bu alternatiflerin ilkinde, kıdem tazminatının kaldırılarak işsizlik sigortasının genişletilmesi öngörülüyor. Ancak bu uygulamanın işsizlik ve kayıtdışılığı teşvik edeceği belirtiliyor. Her üç alternatifte de kazanılmış haklarının korunarak, yürürlük tarihinden sonraki çalışmaların yeni sisteme tabi olması planlanıyor.
1- İşsizlik sigortası
Birinci alternatifte, kıdem tazminatı kaldırılarak işsizlik sigortasında sigortadan yararlananların sayısının 3 kat artması öngörülüyor. İşsizlik ödemesinin tavanının, brüt asgari ücretin iki katına kadar artırılması tartışılıyor.İşsizlik sigortasından yararlanma sürelerinin prim ödenen gün sayısının yarısına kadar uzatılacağına, İşsizlik sigortasındaki bu genişlemeleri karşılamak üzere, İşsizlik Sigortası İşveren Priminin 5-6 puan artırılması gereğine işaret ediliyor. Ancak bu uygulamanın işsizlik ve kayıt dışılığı artıracağı ifade ediliyor.
2- Ortak fon oluşumu
Paketteki ikinci alternatifte, her işçi için yatırılan primlerin ortak bir fonda toplanması ve işçilerin mevcuttaki kadar kıdem tazminatı alması değerlendiriliyor. Fonda yeterli tutar olmadığında Hazine'den karşılanması planlanan bu alternatifte, prim oranı artırılsa da sistemin ilerleyen yıllarda açık vereceği dikkate alınarak, kamuya getireceği yüklerin sürdürülebilir olmadığına işaret ediliyor.
3- Katılımlı fon
Katılımlı Fon başlığı altında ele alınan üçüncü alternatifte ise işçilerin bireysel hesaplarında izlenerek nemalandırılacak 'katılım esaslı' fon kurulması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda işverenin, işçiye kıdem tazminatı ödemek yerine her ay işçinin fondaki hesabına, ücretin belirlenecek oranında (yüzde 3-5) prim yatırması, işçinin de işten ayrıldığında fonda biriken parayı nemasıyla birlikte alması tartışılıyor.Söz konusu alternatifte işçilerin mevcuttaki kadar kıdem tazminatı alamaması ihtimalinin doğabileceği, ancak işsizlik sigortasının da bunu telafi edecek ölçüde genişleyeceği düşünülüyor.

0 yorum: