Factoring Maliyetleri

16 Ocak 2008 Çarşamba

Faktoring maliyetleri iki kalemde saptanabilmektedir. Bunlar finansman maliyeti ve faktoring komisyonu adı altında toplanmaktadır. Faktoring maliyetleri oluşumunda ise, Faktör (Faktoring firması) ile faktoring başvurusu yapan müşteri arasında yapılan sözleşmenin kapsamı ve genişliği etkili olmaktadır. Bunun nedeni, faktoring hizmeti ve işleyişindeki tercih çeşitliliğidir.
Faktoring şirketleri, alacak devrini talep eden işletmelere değişik alternatifler sunar. Bu alternatifler, alacağın vadesi geldiğinde takip edilmesi ve tahsili (Tahsilat yönetimi-Takip hizmeti), alacak yönetimi- İstihbarat hizmeti ve esnek finansman olarak da nitelenen, alacak tutarının belli bir yüzdesinin vade tarihinden önce ödenerek nakit akışının sağlanması (Nakit yönetimi- Finansman hizmeti) olarak belirtilebilir. Faktoring hizmeti talep eden müşteriler, bu seçeneklerden ihtiyaç duyduklarını seçer. Doğal olarak bu seçeneklere göre faktoring maliyetleri de değişkenlik gösterir. Faktoring kuruluşları, hazırladıkları Faktoring Sözleşmesi ile ticari işletmelere sundukları "Finansman, Alacak ve Tahsilat Yönetimi" hizmetleri karşılığında oluşacak maliyetlerin içeriği ve hesaplanması aşağıdaki gibidir.
Finansman Maliyeti
Ön ödeme tarihinden tahsilata kadar geçen süre için kullandırılan fona uygulanan, piyasa koşullarına göre belirlenen ücret oranıdır. Finansman maliyeti; kullanılan tutar, gün ve faktoring ücret oranı üzerinden hesaplanır ve müşteriye fatura edilir.
Faktoring Komisyonu
Faktör, sunmuş olduğu kredibilite araştırması, üstlendiği risk ve Tahsilat Yönetimi hizmetleri karşılığında satıcının devretmiş olduğu alacakları üzerinden bir komisyon alır. Bu komisyon oranı; alıcı sayısı, alıcı riski, fatura büyüklüğü ve sayısı, vade, satıcının taahhüt ettiği yıllık ciro gibi unsurlara göre belirlenir.
Kaynak: http://www.liderfaktoring.com.tr/

0 yorum: