Faktoring Dış Ticarette Neden Önemlidir?

18 Ocak 2008 Cuma

Faktoring işlemlerinin hem hizmet kalitesi açısından gelişmesi hem de özellikle ihracat ağırlıklı olarak yaygınlaşması ile birlikte, bu hizmeti kullanan firmalar vadeli satış yaparak ve açık hesap şeklinde çalışarak yeni pazarlara açılma imkanına ve bu pazarlarda rekabet edebilme gücüne ulaşır. Böylece faktoring sektörü uzun vadede ihracatın artırılması özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat pazarlaması ve finansmanı yönünde önemli bir rol oynar.
İhracatçılar, faktoring işlemini kullanarak kredi riskini devrederek, yabancı borçluların kredi itibarlarını değerlendirmek üzere ayrı eleman çalıştırmak ihtiyacından kurtulurlar. Faktoring hizmeti sayesinde firma, satış koşullarını yabancı ülkenin yerel koşullarına uydurabilir ve böylece rekabetçi gücünü artırabilir.
İhracatçıya çok riskli görünen bir alacak, faktor açısından o derece riskli olmayabilir. Bunun nedeni, faktorun geniş bir kredi bilgi ağına sahip bulunmasıdır. Bu da faktorun risk priminin düşük olmasına yol açar.
Faktoring özellikle, arada bir ihracat yapan firmalarla, geniş bir coğrafi alanı kapsayacak biçimde alacak hesapları portfolyosuna sahip ihracatçılar için yararlı olur. Çünkü her iki durumda da alacak hesaplarını, firmanın kendisinin tahsil etmesi yönetim açısından önemli güçlükler doğurabilir
.
Kaynak: Faktoring Derneği

0 yorum: