500 bin şirketin borcu siliniyor

24 Ocak 2008 Perşembe

Faal olmayan 500 bine yakın şirketin, kamu borçları silinerek ticari hayattan tasfiye edilmesini düzenleyen tasarı, TBMM Adalet Komisyonu’nda tartışılarak, alt komisyona gönderildi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulama hükümlerini düzenleyen tasarı, ticari hayatta önce büyük bir af, daha sonra tasfiye getiren hükümleriyle tartışmaya neden oldu. Tasarıyı hazırlayan Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp, "Bu, Bilim Kurulu’nda kabul etmediğimiz bir maddedir. Maliye Bakanlığı, odalar ve Sanayi Bakanlığı istedi. Hukuk kuralları bakımından yadırgatıcı olan düzenlemeyi, gelen talepler üzerine tasarıya koyduk" dedi.
GİYOTİNLİ REFORM:
Türkiye’de 700 bin limited şirket bulunduğunu, bunların çoğunun adresinin belli olmadığını ve faaliyet göstermediklerini belirten Tekinalp, "Bu durumda yaklaşık 500 bin şirket bulunuyor. Bunların çoğunun adresi yok" dedi. Tekinalp, bu durumdaki şirketlerdeki devlet alacaklarından vazgeçileceğini, vergi ve SSK prim borçlarının alınmayacağını vurguladı. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ise "Böyle bir reform gerekiyorsa bir giyotin maddesi konacaktır" dedi. İyimaya, çalışmalarını tamamlamaları için alt komisyona 15 Şubat’a kadar süre verdi.
ZOMBİ ŞİRKETLER:
Tasarıya göre, sermayesi artıramayıp feshedilmiş sayılan, faaliyetine devam etmeyen veya vergileri tahsil edilemeyen şirketler devlet eliyle tasfiye edilecek. Böylece, birçok davada aniden çıkıp taraf olan, bürokrasiyi ve yargıyı tıkayan "zombi şirketler" ticari hayattan silinecek. Devlet tasfiye operasyonu için kağıt üzerinde milyarlarca YTL’yi bulan alacağını tahsil etmekten vazgeçecek.
NASIL İŞLEYECEK:
Tasfiye edilecek anonim ve limited şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca listelenecek ve üç gruba ayrılacak. Birinci grupta, adresine ve varlığına ulaşılabilen, faal olduğu anlaşılan, ancak herhangi bir sebeple sona erdiği belirlenen şirketler; ikinci grupta feshedilmiş faal olmayan, ancak malvarlığı bildiren şirketler; üçüncü grupta adresi ve varlığı bildirilmeyen şirketler yer alacak. Üçüncü gruptaki şirketler bir tasfiye işlemi yapılmaksızın doğrudan ticaret sicilinden silinecek. Tasarının diğer hükümlerine göre, bileşik faiz öngören kredi sözleşmeleri 3 ay içinde değiştirilecek. Bileşik faize ilişkin hükümler sözleşmeden çıkarılacak.
Hürriyet

0 yorum: