Şirketleri Patronları Yönlendirir

30 Haziran 2008 Pazartesi

İnsanlar fikirlerini patrondan alır. Patron, niteliği ve stan­dartları belirler. Patron, modeli belirler. Zamanla bölüm, ofis, dükkan, atölye, fabrika ve şirket patronun yaptığını yapmaya başlar.
Eğer patron her zaman geç kalıyorsa, dakiklik bir zorun­luluk olmaktan çıkar. Eğer patron her zaman toplantıdaysa, her zaman herkes toplantıda olur. Eğer patron müşterileri zi­yaret ediyorsa, müşteriler önemli olur. Eğer patron müşteri buluşmalarında sıkılıyorsa, satış bölümü daha az satış ziyareti yapar. Eğer patron kibarsa, kaba insanlar fazla duramaz.
Eğer patron ortalama insanları kabul ediyorsa, yapılan iş or­talama olur. Eğer patron yenilikçi ve yaratıcıysa, şirket fırsatları araştırır. Eğer patron herkesin işini yapıyorsa, çalışanları buna izin verir. Eğer patron organizasyondaki herkese Beysbol Şampiyonası yüzüğü veriyorsa, herkes Beysbol Şampiyo­nası kazanmak ister. Eğer patron bir görevin başındaysa iyi ve yetenekli çalışanlar onun arkasında duracaktır.
Büyük patronlar şu olguyu iyi bilir. Büyük patronlar başa­rılı olması için organizasyonu politikalarla değil sağlam du­ruş ve kişilikle kurarlar. Eğer büyük patron Pazar günü yolculuk etmekle ilgili bir kural veya sunumlardan önce uygulama istiyorsa, çalışanlar Pazar günü yolculuk ederler ve su­numları önceden uygularlar. Eğer patron, insanların ofise geç gelmelerine yol açacak küçük kar fırtınaları istemiyorsa, fırtına gününde erkenden işte olur ve güzel bir kahve hazır­lar ve geldikleri zaman çalışanlara kahve servisi yapar.
Bazı patronlar belirli amaçlar doğrultusunda, diğerleri doğuştan gelen yetenekle yönetir. Kasıtlı olsun olmasın bü­yük patron organizasyonu biçimlendirir. Çünkü şirket patro­nun yaptığını yapar, ya patron daha iyi bir performans gös­terir ya da şirket daha iyi bir performans göstermeyecektir.

Kaynak: Jeffrey J. Fox’un “Büyük Patron Olmaya Giden Yol” isimli kitabından alınmıştır.

0 yorum: