AB VE TÜRKİYE DAHA FAZLA İŞ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

25 Şubat 2008 Pazartesi

Avrupa Komisyonu ile Türkiye ülkenin işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Bugün, Türkiye’nin 28 ilinde gençlerin ve kadınların istihdam oranlarını arttırmayı amaçlayan bir proje teklif çağrısı yayımlanıyor. Proje başvuruları için son gün 16 Nisan 2008.

Avrupa Komisyonu Türk hükümetinin işsizlikle mücadele ve gençlerle kadınların işgücü piyasasına katılım oranlarını arttırma çabalarına destek veriyor. Genç ve kadınların istihdamını arttırmayı amaçlayan projelerin desteklenmesi için toplam 16,000,000 € tahsis edildi.

Söz konusu projeler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerindeuygulanacak. Bu iller işsiz kadın ve erkek sayısı ile işsizlik oranları gibi çeşitli kıstaslar dikkate alınarak seçildi.

Sunulan projelerin tümünün genç ve kadınların istihdamını arttırmayı amaçlaması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alması gerekmektedir. Ayrıca projeler işverenlerle işgücüne eğitim ve danışmanlık sağlayan kurumları bir araya getirmeli, dolayısıyla bir ortaklık yaklaşımıyla uygulanmalıdır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) projelerin genel yönetimi ve izlemesinden sorumlu olup Merkezi Finans ve İhale Birimi ise ihale makamı olarak görev alacaktır.

Bu teklif çağrısının potansiyel başvuru sahiplerine tanıtılması amacıyla Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun’da halka açık bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecektir. Diğer illerde de İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından ayrıca bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecektir. Bu etkinliklerin yer ve tarihleri hakkında bilgiye http://www.cfcu.gov.tr/ ve http://www.iskur.gov.tr/ adreslerinden ulaşılabilir. Başvuru belgeleri de aynı adreslerde yer almaktadır.

0 yorum: