Factoring İşlemi Nasıl Başlar?

16 Ocak 2008 Çarşamba

Bir factoring işlemi, firmanızın factor kuruluşa başvurmasıyla başlıyor.
Başvuruda; kendi hesaplarınızın son durumunu, daimi müşterilerinizin isim ve adreslerini, bunların çalıştığı bankaları, bu müşterilere önceki yıllarda yapılan ortalama satış tutarlarını, satışa konu olan mal çeşitlerini bildiriyorsunuz. Factor bu bilgiler ışığında sözkonusu mal piyasası ve borçluların ödeme gücü konularında araştırmalar yapıyor ve uygun bulduğu takdirde, bütün alacakların ülke ve mal bazında, global ya da sınırlı olarak satın alınmasına karar veriyor. Bu sürecin sonunda factor ile firmanız arasında bir factoring anlaşması imzalanıyor.
Üzerinde borçlu kişilerin isimleri, fatura tarihi ve vade tarihinin gösterildiği alacak senetlerini, alacakların devri konusunu düzenleyen bir form ekinde factor’a iletiyorsunuz. Formun iki taraf arasında imzalanmasından sonra devir gerçekleşmiş oluyor. Malları müşterinize gönderdiğinizi gösteren sevk vesaikini form ekinde factor kuruluşa vererek sözkonusu mallara ilişkin alacağınızı, yapılan anlaşmaya göre vadesinde ya da vadesinden önce factor’den alıyorsunuz.
Factoring'de, factor kuruluşun firmanızın anlaşma çerçevesinde yapacağı tüm kredili satışları onaylaması sözkonusu olup, factor'ün onayı dışında gerçekleştirilen satışlarla ilgilenmiyor.

0 yorum: