Leasing Nedir?

16 Ocak 2008 ÇarşambaLeasing temelde orta vadeli bir kredi işlemi. Alışılmış kredi ilişkisinden farkı, kredinin kiracıya nakit olarak verilmemesi. Kiracı, işinde kullanmak üzere almak istediği sabit kıymeti seçiyor ve leasing şirketinden bu işlem için kendisine kredi tahsis edilmesi talebinde bulunuyor. Leasing şirketi tahsis ettiği krediyi kiracının seçtiği malın alımında kullanıyor.
Finansal Kiralama Kanunu'na göre, "Finansal Kiralama Sözleşmesi" , kiralayanın (lessor), kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir.

0 yorum: