Küreselleşme: Dünya ticaretinde Almanya’nın konumu

14 Ocak 2008 Pazartesi

Almanya’nın ekonomisinin ihracat odaklı yapısından dolayı açık pazarlar Alman ekonomisi açısından özel bir önem taşımaktadır. En önemli ticari ortakları Fransa, ABD ve Büyük Britanya’dır. 2004 yılında Fransa’ya 75 milyar Euro değerinde mal ve hizmet ihraç edilmiş, ABD’ye 65 milyar Euro ve Büyük Britanya’ya da 61 milyar Euro mal ve hizmet ihracı gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’nin doğuya doğru genişlemesiyle, “eski” AB üyelerinin yanı sıra AB’ye yeni katılan Doğu Avrupa ülkeleriyle gerçekleşen ticaret hacminin belirgin bir şekilde arttığı gözlenmiştir. Bu gelişme aslında 90’ların başından beri Almanya’nın sanayi üretiminin, bu ülkelere ya da Doğu Asya ülkelerine kaymaya başlamasının bir uzantısıdır. Böylelikle Alman firmalarının Avrupa’daki eski Doğu Bloku ülkelerinde istihdam ettiği çalışan sayısı 1990 yılında sıfıra yakınken 2001/2002 yıllarında 830 000’e dayanmıştır. Günümüzde toplam ihracatın yaklaşık yüzde 10’u bu ülkelere yapılmaktadır.
Çin ve Hindistan gibi Asya’nın atılım halindeki ülkeleriyle Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Çin’e 2004 yılında 21 milyar Euro tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilirken bu ülkeden 32 milyar Euro’luk ithalat yapılmıştır. Hindistan’a ise 3,2 milyar Euro ihracat, Hindistan’dan da 3 milyar Euro’luk ithalat yapılmıştır. Günümüzde hızlı büyüyen tüm ülkeler, zengin ülkelerle aralarındaki farkı kapatacak rekabet avantajlarına sahiptir. Alman dış ticaret politikası da bu olguyu dikkate alarak şekillenmektedir, nitekim uluslararası ticari bağlantılarını güçlendirmeden Almanya’nın modern bir sanayi ülkesi olma konumunu koruması mümkün değildir. Aynı zamanda bu gelişme Almanya’nın önüne yeni zorluklar da çıkarmaktadır. Bu bağlamda Alman ekonomisi de rekabet gücünü arttırma yoluna, bir taraftan ekonomi politikasıyla bir taraftan da ücret artışlarının sınırlandırılması sayesinde girmiştir.

Kaynak :http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

0 yorum: