KOBİ VE BÜYÜME AZMİ

28 Ocak 2008 Pazartesi

KOBI'ler büyümeye azimli
Denetim, vergi ve yönetim danşmanlığı alanlarında hizmet veren Deloitte Türkiye'nin yürüttüü "KOBİ Ölçeğinde Aile Şirketleri" adlı araştırma, KOBİ'lerin büyüme konunda kararlı olduklarını ancak rekabet güçlerini artırmak için uyguladıkları stratejilerden umulan performansı elde edemediklerini ortaya koydu. 100 milyar doları aşkın ihracat ve 400 milyar doların üstünde milli gelir yaratan Türk sanayi şirketlerinin yüzde 98'den fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğunu ortaya koyan araştırmaya 100'ü aşkın KOBİ sahibi ve üst düzey yönetici katıldı. Buna göre bugünkü konumlarını kurucularına borçlu olan KOBİ'ler pazar değerleri ve büyüme potansiyeli konusunda hayli iyimser tahminlerde bulunuyor. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, şirket değerlerinin bugünkünün üstüne çıkabileceğini söylüyor. Bu eğilim KOBİ'lerin büyüme konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Ancak büyüme eğiliminde bulunan KOBi'ler, kısa vadede yetenekli insan kaynağını istihdam etmekte, kadrolarında tutmakta ve büyümeleri için gerekli finans kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı çektiklerini de ifade ediyor. Uzun vadede ise KOBİ yöneticilerini endişelendiren en önemli konu, çetin rekabet ortamında ayakta kalabilmek.
"İstediğimiz seviyede değiliz"
Büyüme hedefleyen KOBİ'ler ürün yenileme, yönetim becerilerini geliştirme ve teknolojiden daha fazla yararlanma gibi stratejik önemi yüksek konulara yoğunlaşıyor. Fakat bu uygulamalara dair sonuçların, KOBİ'lerin performanslarına yeterince yansımadığı da araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç. Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Deloitte Türkiye Danşmanlık Hizmetleri Direktörü Cem Sezgin; "Türkiye'nin son yıllardaki büyümesinde önemli pay sahibi olan KOBİ'ler, giderek zorlaşan küresel rekabet koşullarıyla karşı karşıya. Küresel rekabet altında KOBİ'lerin kendilerini güçlendirecek fırsatlardan yararlanabilmeleri, risk ve tehditlerden kendilerini koruyabilmeleri gerekiyor. Bunun için bir dizi kurumsal önlemler alırken, yeni stratejiler geliştirmeye de yöneliyorlar" dedi. Deloitte'un araştırmasına katılan KOBİ sahipleri ve üst düzey yöneticilerin yüzde 67'si, şirketlerinin henüz istedikleri potansiyele ulaşmadıklarını ifade ediyor. Buna karşılık şirket sahiplerinin yarısından fazlası değer artışının yüzde 50'nin, yüzde 24'lük bir kesimi de yüzde 100'ün üzerinde olacağını tahmin ediyor. Araştırmadan çıkan ilginç bir diğer sonuç ise "Şirketinizle ilgili en çok neye değer veriyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlardan çıktı. KOBİ sahibi işadamlarının yüzde 66'sı "işin sağladığı mücadele ve başarı ortamı" yanıtını verirken, yüzde 14'lük bir oran "size kendi kaderinizi kontrol etme olanağı sağlaması" seçeneğini tercih etti. Katılanların sadece yüzde 20'si şirketin aileleri için yaratacağı finansal gelecek ve kariyer fırsatları cevabını veriyor. KOBİ sahiplerinin önünde, başka bir şirket tarafından satın alınma ve birleşmeler dahil olmak üzere değişik gelişim modellerinin yer aldığı gerçeği de araştırmanın bir diğer önemli sonucu.

0 yorum: