İhracat İçin Vazgeçilmez Pazarlama Planı

21 Ocak 2008 Pazartesi

Aşağıdaki tüm başlıkları detaylı bir şekilde içerik bir plan hazırlanmalıdır:
Hedef Pazarın Tanımlanması:
> Ekonomik Çevre
> Ekonomik Sistem
> Pazarın Gelişmişlik Durumu (Gelir Düzeyi, Kişi Başı Gelir vs.)
> Önemli Ekonomik Göstergeler (Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Dengesi ...)
Ticari Çevre:
> Ticari Yapı (Ülke ticaret ortakları ve ürünlerine göre ithalat ve ihracat)
> Türkiye ile olan Ticari Yapı
Bölgesel ve Öncelikli Ticari Anlaşmalar:
> Uluslararası Ticaret Örgütlerine Üyelik
> Öncelikli Ticaret Anlaşmalarına ve Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlarına Üyelik-Üyeliğin ve ihraç edilecek ürüne olan uygulamalarının tanımlanması
> Varsa Türkiye ile olan Ticari Anlaşmalar ve İhraç Edilecek Ürüne olan Uygulamaları
Sosyal ve Kültürel Çevre:
> Tutum, İnanç, Değer, Estetik, Tat tercihleri, Dil ve İletişim (Yalnız ürünle ilgili olanlar)
> Toplumun Kültürel Yönelimi İhraç Edilecek olan Ürüne olan Uygulamaları
Politik, Yasal ve Kural Koyucu Çevre:> Politik Kültür ve Yapının Özet Tanımı
> Ülkenin Politik Riski
> İlgili Vergiler
> Ülke Yönetiminin Yabancı İşletme ve Yatırımlara Yaklaşımı
> Yasal Sistemin Genel Tanımı
> Anlaşmazlık Durumundaki Mevcut Alternatifler
> Kural Koyucu Çevrenin İhraç Ürününe olan Uygulamalarının Özet Olarak Tanımlanması
Pazar Araştırması:Pazar araştırması sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizi.
Pazar Bölümlenmesi (Segmentasyonu):
> Önerilen Bölümlenme Stratejisi
> Önerilen Hedefleme Stratejisi
> Önerilen Konumlandırma (Pozisyonlama) Stratejisi
Kaynak (Sourcing) Stratejileri:
> Türkiye'deki İhracatı Destekleyen Yönetim Politikaları
> Türkiye'deki İthalatı Engelleyen Yönetim Politikaları ve Uygulamaları
> İhraç Edilen Ürüne Uygulanan Tarifeler
> İhraç Edilen Ürüne Uygulanan Gümrük ve Fiyatlandırmalar
> Ürünün İhracında Önerilen Anahtar İhraç İştirakçileri
> Önerilen İhraç Finansmanı ve Ödeme Yolları
Pazara Giriş Stratejisi:Önerilen Pazara Giriş Stratejisinin Tanımlanması, Sebebi ve Gelişimi.
Rekabetçi Avantaj Analizi:
> Ülke Pazarındaki Rekabeti Etkileyen Önemli Güçler
> İhraç Ürün için Önerilen Genel Stratejiler
Ürün ve Marka Stratejileri:> Ürünün Tanımlanması
> Ürün Tipi
> Sebebi ile birlikte Ürün İçin Önerilen Marka
> Ürüne Olan Genel Tutum
> Ürünün Aynen ya da Pazara Göre Adapte Edilip Edilmeyeceği ile ilgili
Önerilen Stratejik Alternatifler. Neden ve Nasıl?
> Önerilen Ürün Test Etme Metotları
Fiyatlama Stratejileri:
> Önerilen Fiyatlandırma Amacı ve Stratejisi
> Ürün için Önerilen Fiyat Eskalasyon Tablosu
> Önerilen Fiyata ve Etkilerine Olan Önemli Etmenler
> Fiyatlama Politikası
Dağıtım Stratejisi:
> Amaçlar ve Kısıtlamalar
> Dağıtım Kanalının Tanımlanması
> Perakende Satışta Kullanılabilecek Kategoriler
> Perakende Pazarına Giriş Stratejisi
> Ürünün Fiziksel Dağıtımı ve Lojistik Yönetimi
Reklam ve Halkla İlişkiler Stratejisi:
> Kültürel, Teknolojik vb. gibi Önemli Hususlar
> İçeriğin Aynen Kullanımı ya da Adaptasyonu
> Önemli Fikir ve Örnek Kopya
> Medya Kararı
> Halkla İlişkiler ve Tanıtma Aktiviteleri
Önerilen Satış Tutundurma Aktiviteleri
Potansiyel Müşteriler
Kaynak: www.ihracatdunyasi.com Özgür Çakır

0 yorum: