Ar-Ge'ye 100 milyon YTL'lik vergi desteği

17 Ocak 2008 PerşembeAraştırma-geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarını desteklemek amacıyla Ar-Ge birimlerinde istihdam edilen personele sağlanacak vergi ve sosyal güvenlik primi teşvikinin yıllık 80-100 milyon YTL'yi bulacağı açıklandı. 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı' TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tasarıyla ilgili komisyona bilgi verirken, 2002-2006 döneminde ekonominin dikkat çekici göstergelerinden birinin verimlilik artışı olduğunu söyledi. Toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının 1988-2000 arası yıllık ortalama yüzde 11.4'ten 2002-2006'da yüzde 44.2'ye çıktığını kaydeden Ekren, bunun büyümeyi desteklediğini ifade etti.
Ekren, 2023 vizyonuna göre, 2023 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 7 büyüme öngörüldüğüne dikkat çekip, bu büyümenin yüzde 30'u-nun faktör verimliliğinden geleceğini vurguladı. Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların verimliliği artırdığını ifade eden Ekren, Türkiye'de Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payının 2005 itibarıyla yüzde 0.79 iken, AB ortalamasının 1.74 olduğunu kaydedip, "Türkiye'de iktisaden faal 1000 kişiye düşen Ar-Ge personeli sayısı 2005 itibarıyla 2.23 olup; 9.9 olan AB 2004 ortalamasının oldukça altındadır. Ülkemizdeki Ar-Ge personelinin yüzde 30.4'ü özel sektörde görev yapıyor, AB'de bu oran 2004'te yüzde 51.5'tir."

0 yorum: